Sygepleje i den palliative indsats-Niv.1, Ældreomr

AMU nummer: 49760

Sygepleje i den palliative indsats-Niv.1, Ældreomr

Beskrivelse:
Deltageren:- kender begrebet palliation og Sundhedsstyrelsens og WHOs definition af palliation og kan arbejde ud fra disse i det daglige arbejde.- kender social- og sundhedsassistentens kompetencer, roller og ansvar i den palliative sygepleje og omsorg - med særligt fokus på egne ressourcer og begrænsninger - i samarbejdet med borgere med livstruende sygdom og deres pårørende.- kan observere og identificere de hyppigst forekommende fysiske symptomer hos borgere med livstruende sygdom og kan tage ansvar for, i samarbejde med andre, at tilrettelægge, udføre og evaluere en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg.- kan arbejde sundhedsfremmende i forhold til livskvaliteten hos borgere og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. - kan forebygge og lindre lidelse ved at reagere på symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.- kan, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, rådgive og vejlede borgere og pårørende om gældende lovgivning og relevante støttemuligheder inden for det palliative felt.

Formål:
Du vil opnå viden om palliationsbegrebet og indsigt i de aspekter, der knytter sig til det at have en livstruende sygdom. Der er ligeledes fokus på de hyppigst forekommende symptomer samt lindring af disse.Uddannelsen retter sig mod at give dig viden om og kompetencer til at kunne udføre sygepleje og omsorg til borgere med behov for palliativ indsats.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med eller har et ønske om at komme til at arbejde med palliativ sygepleje og omsorg, som udføres i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen, samt fx bosteder.

Kviknummer:
787409amrs2435

Adresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Kate Jespersen
Tel: 8912 4404

Startdato:
22-04-2024

Varighed:
3 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
14

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
22-04-2024
23-04-2024
25-04-2024
26-04-2024

Sidste tilmelding:
27-03-2024

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.