Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

AMU nummer: 42923

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

Beskrivelse:
Deltageren kan planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger, der gør det vanskeligt for dem at nå uddannelsens kompetencemål. Eksempelvis elever, der har brug for en særlig vejledningsmæssig indsats på grund af udfordringer med at opnå de faglige og personlige kompetencemål, som udgør forudsætningen for at varetage relationsarbejde. Som en del af arbejdet kan deltageren inddrage relevante samarbejdspartnere. Deltageren kan respektfuldt støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling med baggrund i f.eks. forståelse for ungdomskultur - herunder unges forskellige værdier og normer. Deltageren kan i vejledningen tage afsæt i den enkelte elevs ressourcer og tage højde for elevens særlige faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. I det arbejde kan deltageren desuden reflektere over sin egen rolle i vejledningssituationen samt over betydningen af et anerkendende, støttende og udviklende læringsmiljø.

Formål:
Deltagerne sættes i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken på hhv. social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Målgruppe:
Erfarne praktikvejledere for elever i social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Kviknummer:
787409amt2402

Adresse:
Lerpyttervej 56
7700 Thisted

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 89124404

Startdato:
13-03-2024

Varighed:
5 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
0

Max. antal deltagere:
44

Dage for afholdelse:
13-03-2024 - 14-03-2024
20-03-2024
10-04-2024
24-04-2024

Sidste tilmelding:
31-01-2024

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 89124404.