Personer med demens, sygdomskendskab - Vibedal

AMU nummer: 42673

Personer med demens, sygdomskendskab - Vibedal

Beskrivelse:
Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltageren erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. Deltageren kan reagere hensigtsmæssigt over for de behov og ønsker, som personerne udtrykker. Under hensyntagen til den nyeste viden kan deltageren genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personernes adfærdsmønster. Ligeledes kan deltageren indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering, behandling og retssikkerhed for personer med demens. Desuden kan deltageren udtrykke egne værdier, ønsker og behov for derved at bevare engagement og glæde ved arbejdet.

Formål:
Deltagerne kan erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har.

Målgruppe:
Medarbejdere, der arbejder i job eller søger job svarende til social- og sundhedshjælpere henholdsvis social- og sundhedsassistenter m.fl. Deltagerne skal i deres ansættelse arbejde med personer med demens.

Kviknummer:
787409amrt2346

Adresse:
Lerpyttervej 56
7700 Thisted

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 89124404

Startdato:
27-10-2023

Varighed:
5 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
1

Max. antal deltagere:
26

Dage for afholdelse:
20-09-2023 - 21-09-2023
27-09-2023 - 28-09-2023
27-10-2023

Sidste tilmelding:
26-07-2023

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 89124404.