Opsporing og omsorg ved dysfagi - FOA i Thisted

AMU nummer: 47683

Opsporing og omsorg ved dysfagi - FOA i Thisted

Beskrivelse:
På baggrund af viden om, hvad dysfagi er samt, hvilken betydning dysfagi har for borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne kan deltageren:- Opspore borgere/patienter, der viser tegn på dysfagi samt medvirke til den videre udredning i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.- Forebygge eller minimere konsekvenserne af dysfagi på baggrund af viden om betydningen af madens og væskens konsistens, samt betydningen af siddestillingen under måltidet.- Medvirke i rådgivningen af borgere/patienter samt pårørende, så hverdagen med dysfagi mestres bedst mulig. - Medvirke til træning eller behandling af borgere/patienter med dysfagi i samråd med ergoterapeutenEndvidere har deltageren kendskab til de nationale anbefalinger og retningslinjer, der findes på området.

Formål:
På uddannelsen får du kendskab til, hvad dysfagi er samt, hvilke borgere eller patienter, der kan have dysfagi. Du vil få viden om, hvordan du bedst støtter borgere eller patienter under måltidet samt vigtigheden af madens og væskens konsistens.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger, handicaphjælpere samt andet personale, der har kontakt med borgere eller patienter under måltiderne. Deltageren kan eksempelvis være ansat på plejecenter, hospital, hjemmeplejen, eller på boenheder for fysisk handicappede.

Kviknummer:
787409amrt2479

Adresse:
Sydhavnsvej 13, 1
7700 Thisted

Kontaktperson:
Kate Jespersen
Tel: 8912 4404

Startdato:
04-09-2024

Varighed:
2 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
6

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
04-09-2024
11-09-2024
18-09-2024
25-09-2024

Sidste tilmelding:
10-07-2024

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.