Mennesker m/funkt.nedsættelse/psyk. lidelse, Ældre

AMU nummer: 48216

Mennesker m/funkt.nedsættelse/psyk. lidelse, Ældre

Beskrivelse:
- Deltageren kan, i det socialpædagogiske samarbejde med borgeren med kognitiv funktionsnedsættelse og en psykisk lidelse som tillæg, skabe en trivselsfremmende hverdag på en respektfuld måde, hvor borgeren støttes og hjælpes til at anvende egne ressourcer. - Deltageren kan gennem relationsarbejde bidrage til udvikling af den enkelte borgers handlemuligheder, herunder støtte borgeren i mødet med nye oplevelser, læring og personlige valg i hverdagen. Deltageren kan på denne baggrund, med borgerens accept, indgå i relevant pårørendearbejde.- På baggrund af viden om psykiske lidelsers fremtrædelsesformer og kendskab til den enkelte borger, herunder funktionsnedsættelsen, kan deltageren genkende tegn på psykisk lidelse hos borgeren og reagere afstemt i forhold hertil. - Deltageren kan i samarbejde med borgeren dokumentere og videregive egne iagttagelser til kollegaer og andre faggrupper.

Formål:
Du får på denne uddannelse viden om psykiske lidelsers fremtrædelsesformer hos borgere, der har en kognitiv funktionsnedsættelse. Du lærer at iagttage og handle på tegn på psykiske lidelser, ligesom du lærer at dokumentere, videregive og samarbejde i forhold til dette. Efter uddannelsen vil du gennem relationsarbejdet med borgeren kunne handle trivselsfremmende.

Målgruppe:
Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, pædagogiske assistenter og medhjælpere, social- og sundhedshjælpere og - assistenter m.fl.

Kviknummer:
787409amrs2440

Adresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Kate Jespersen
Tel: 8912 4404

Startdato:
23-09-2024

Varighed:
3 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
9

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
23-09-2024 - 25-09-2024

Sidste tilmelding:
31-08-2024

Tilmeld kursus