Medvirken til rehabilitering, Ældreomr.

AMU nummer: 40126

Medvirken til rehabilitering, Ældreomr.

Beskrivelse:
Deltageren kan indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder, ligesom deltageren ud fra relevante genoptræningsprincipper kan samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. Deltageren kan endvidere handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, denne møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren.

Formål:
Deltageren kan ud fra rehabiliteringsprincipper samarbejde tværfagligt om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren.

Målgruppe:
Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.

Kviknummer:
787409amrs2432

Adresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
11-03-2024

Varighed:
3 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
4

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
11-03-2024
12-03-2024 - 13-03-2024
14-03-2024

Sidste tilmelding:
01-03-2024

Tilmeld kursus