Kompetenceløft, SSA, Hold 3 Viborg, Juni

AMU nummer: 42935

Værtskab og sociale rammer for ældres måltider

Beskrivelse:
Deltageren kan anvende måltidssituationen til at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. I det arbejde kan deltageren medvirke til at organisere "det gode måltid" ved at skabe gode fysiske og sociale rammer for måltidet. Desuden kan deltageren inddrage den ældre i hverdagsaktiviteter omkring måltidet med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker. I arbejdet med at etablere gode rammer for måltidet er deltageren opmærksom på de forskellige udfordringer, der er, alt efter om den ældre spiser alene eller sammen med andre. I den forbindelse kan deltageren bruge værtsrollen som pædagogisk redskab.

Formål:
Deltageren kan medvirke til at organisere "det gode måltid" ved at skabe gode fysiske og sociale rammer for måltidet mhp. at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Desuden kan deltageren inddrage den ældre i hverdagsaktiviteter omkring måltidet med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker. I arbejdet med at etablere gode rammer for måltidet er deltageren opmærksom på de forskellige udfordringer, der er, alt efter om den ældre spiser alene eller sammen med andre. I den forbindelse kan deltageren bruge værtsrollen som pædagogisk redskab.

Målgruppe:
Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper, der arbejder i f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og på plejecentre.


AMU nummer: 20996

Digitale kompetencer til online undervisning

Beskrivelse:
Deltageren:- kan anvende udvalgte redskaber (PC, tablet, mobil) som arbejdsredskab ved online undervisning.- kan udføre simple handlinger på en læringsplatform - kan i online forum anvende udvalgte funktioner, f.eks. logge på, dele materialer og anvende chat.- kan skelne mellem synkron og asynkron undervisning og kender forudsætninger og egen rolle ved deltagelse i disse.- har viden om digitale redskaber til læsning og skrivning og kan anvende disse efter behov.

Formål:
Efter uddannelsen kan du anvende relevante arbejdsredskaber og deltage i online undervisning. Du kan udføre simple handlinger på en læringsplatform og i et online forum f.eks. logge ind, downloade og dele materiale og anvende chat. Du kender din egen rolle i undervisningen synkront såvel som asynkront.

Målgruppe:
Uddannelsen er rettet mod AMU-målgruppen, herunder ufaglærte og faglærte inden for erhvervsuddannelsesområdet.


AMU nummer: 49655

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

Beskrivelse:
Deltageren:- kan i det daglige arbejde anvende digitale enheder så som smartphone, tablet o.l. til løsning af relevante opgaver i dokumentationssystemet.- har kendskab til relevant lovgivning, lokale retningslinjer samt eget ansvar og kan i overensstemmelse hermed dokumentere i dokumentationssystemet via digitale enheder f.eks. oprette og føre borgerens journal samt trække relevant data vedr. borgeren.- kan anvende digitale dokumentationssystemer til at sikre mono- og tværprofessionel kommunikation og samarbejde om borgeren.

Formål:
Efter endt uddannelse kan du anvende digitale enheder til at dokumentere og koordinere pleje- og omsorgsydelser, og medvirke til et tværprofessionelt - og sammenhængende forløb for den enkelte borger. Herunder opnår du viden om dit dokumentationsansvar og borgerens rettigheder ved dokumentation via digitale enheder.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. der i deres daglige arbejde skal dokumentere via digitale enheder i primærsektoren.


Kviknummer:
787409amrv2469

Adresse:
Gråbrødre Kirke Str. 5
8800 Viborg

Kontaktperson:
Kate Jespersen
Tel: 8912 4404

Startdato:
29-07-2024

Varighed:
3 dage

Min. antal deltagere:
20

Antal ledige pladser:
2

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
29-07-2024
30-07-2024
31-07-2024

Sidste tilmelding:
30-05-2024

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.