Hygiejne / Rehabilitering for SSA, Viborg - Hold 1

AMU nummer: 48096

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Beskrivelse:
Deltageren kan forebygge smittespredning på institutioner og i den enkelte borgers hjem i socialt og pædagogisk arbejde. På baggrund af viden om hygiejniske principper, smittemåder, smitteveje og afbrydelse af smitteveje, kan deltageren anvende generelle smitteforebyggende forholdsregler, herunder udføre korrekt håndhygiejne samt anvende de mest kendte desinfektionsmidler. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt på baggrund af kendskab til de mest almindelige infektioner og smitsomme sygdomme, herunder multiresistente bakterier. Eksempelvis kan deltageren anvende værnemidler og isolationsregime, ligesom deltageren opnår en forståelse for, hvornår det er relevant at behandle med antibiotika.Deltageren kan forholde sig til de dilemmaer, de smitteforebyggende forholdsregler giver i hverdagen. Deltageren kan ligeledes videregive viden om de hygiejniske forholdsregler på arbejdspladsen til nyt personale og praktikanter, samt gøre opmærksom på, at god hygiejne er en naturlig del af arbejdet.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af den tilførte viden om hvordan og hvorfor de hygiejniske principper skal bruges i dagligdagen, være med til at afbryde smitteveje, såvel på institutionerne som i den enkelte borgers eget hjem.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige og private serviceydelser inden for såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område


AMU nummer: 40126

Medvirken til rehabilitering

Beskrivelse:
Deltageren kan indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder, ligesom deltageren ud fra relevante genoptræningsprincipper kan samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. Deltageren kan endvidere handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, denne møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren.

Formål:
Deltageren kan ud fra rehabiliteringsprincipper samarbejde tværfagligt om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren.

Målgruppe:
Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.


Kviknummer:
787409amrv2361

Adresse:
Gråbrødre Kirke Str. 5
8800 Viborg

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
03-07-2023

Varighed:
5 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
6

Max. antal deltagere:
25

Dage for afholdelse:
03-07-2023
05-07-2023
04-07-2023
06-07-2023 - 07-07-2023

Sidste tilmelding:
31-05-2023

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.