Godt på vej til SOSU - for flersprogede

AMU nummer: 45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

Beskrivelse:
Deltagerne kan anvende et alment og specifikt fagsprog, der er tilstrækkeligt til, at de kan nå målene i den eller de arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag, udbudt under en fælles kompetencebeskrivelse, som fagunderstøttende dansk som andetsprog skal supplere. Deltagerne kan kommunikere om værktøj, udstyr, materialer, arbejdsprocesser og andre forhold, der er centrale for de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod, at deltageren kan varetage.   Uddannelsen er for personer med dansksproglige forudsætninger, der som minimum svarer til en bestået ¿Prøve i dansk 1¿, jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. eller tilsvarende.   De sprogbehov, der opstår i den konkrete faglige kontekst, afgør hvilke mundtlige og skriftlige færdigheder, der primært lægges vægt på i undervisningen.    Uddannelsen kan ikke udbydes enkeltstående. Den kan kun udbydes som en del af et særligt uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere.   Varigheden kan afkortes efter behov.  

Formål:
Fagunderstøttende dansk som andetsprog har til formål at støtte tosprogede deltagere i at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelse. Uddannelsen kan kun tilbydes sammen med anden arbejdsmarkedsuddannelse.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.


AMU nummer: 48596

Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)

Beskrivelse:
Efter gennemført kursus har du: · Viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden. · Viden om opbygningen af arbejdsmiljøsikkerhed på arbejdspladsen. · Viden om hvordan arbejdsskader anmeldes, herunder krav til dokumentation og Arbejdstilsynets håndtering af anmeldelsen. Efter gennemført kursus kan du:· Foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job. · Inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen. · Anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. · Forstå at handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde. · Forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning. · Indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BFA. · Kommunikere med fagspecifikke termer om korrekt værktøj, udstyr, materialer og bevægemønstre i forhold til gode ergonomiske arbejdsprocesser, der er centrale for de jobfunktioner som arbejdet indeholder.

Formål:
På dette kursus lærer du at variere dine arbejdsstillinger og dermed undgå nedslidning. Du lærer også at kommunikere om ergonomi og arbejdsprocesser. Endeligt lærer du om den danske model for arbejdsmiljø og hvordan man anmelder arbejdsskader.

Målgruppe:
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte personer, med dansk som andetsprog.


AMU nummer: 40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

Beskrivelse:
Deltagerne kan på et introducerende, eventuelt grundlæggende niveau anvende branchens/jobområdets almindeligt benyttede arbejdsmetoder- og teknikker, materialer, værktøjer, maskiner og udstyr. Deltagerne kan udføre deres arbejdsfunktioner under hensyn til de arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige krav, som er gældende inden for branchen. Deltagerne opnår bl.a. indsigt i branchens beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, udviklingen i kvalifikationskrav, forskellige typer arbejdspladser, jobfunktioner og måder at organisere arbejdet på. De har desuden fået et grundlag for at kunne tage stilling til eventuel videre uddannelse og jobmuligheder inden for branchen. Deltagernes flerkulturelle kompetencer i forhold til arbejdslivet styrkes. Uddannelsen tilpasses den branche, den udbydes i forhold til. Den vil ofte blive kombineret med en af AMU´s uddannelser i dansk som andetsprog.

Formål:
Uddannelsen sigter mod, at deltagerne, der har dansk som andetsprog, bliver introduceret til at arbejde inden for en branche. De kan varetage enkelte jobfunktioner og har kendskab til det danske arbejdsmarked og f.eks. arbejdspladskultur.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som har eller søger arbejde inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.


Kviknummer:
787409GPV2420

Adresse:
Gråbrødre Kirke Str. 5
8800 Viborg

Kontaktperson:
Kate Jespersen
Tel: 89124404

Startdato:
24-06-2024

Varighed:
53 dage

Min. antal deltagere:
18

Antal ledige pladser:
1

Max. antal deltagere:
20

Dage for afholdelse:
28-05-2024
04-06-2024 - 06-06-2024
10-06-2024 - 11-06-2024
17-06-2024 - 18-06-2024
20-06-2024
24-06-2024
25-06-2024 - 27-06-2024
09-01-2024 - 10-01-2024
12-01-2024 - 15-01-2024
17-01-2024
22-01-2024 - 23-01-2024
25-01-2024 - 29-01-2024
30-01-2024 - 31-01-2024
02-02-2024 - 05-02-2024
06-02-2024
08-02-2024 - 12-02-2024
13-02-2024
15-02-2024
19-02-2024
20-02-2024
22-02-2024
23-02-2024
26-02-2024
27-02-2024
29-02-2024
01-03-2024
18-03-2024
22-03-2024
26-03-2024 - 27-03-2024
03-04-2024
08-04-2024
10-04-2024
12-04-2024
17-04-2024
22-04-2024
25-04-2024 - 29-04-2024
02-05-2024
24-05-2024
31-05-2024 - 03-06-2024
07-06-2024
14-06-2024
19-06-2024
21-06-2024
28-06-2024

Sidste tilmelding:
12-06-2024

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 89124404.