Faglig styring og dokumentation i FS III, Hold 6

AMU nummer: 48570

Faglig styring og dokumentation i FS III, Hold 6

Beskrivelse:
- Deltageren kan forstå og anvende Fælles Sprog III`s tilgange og metoder til faglig styring og dokumentation inden for eget fag og funktionsområde i overensstemmelse med lovgivning og lokale kompetenceprofiler.- Deltageren kan bidrage relevant til ajourføring af dokumentationen i Fælles Sprog III med henblik på at sikre aktuel information om borgerens situation på tværs af faggrupper og sektorer.- Deltageren forstår at Fælles Sprog III´s faglige tilgang hviler på et helhedssyn, borgerens selvbestemmelse og aktive deltagelse. - Deltageren kan vurdere borgerens helbredstilstande og funktionsevne tilstande samt dokumentere med afsæt i Fælles Sprog III´s tilstandspræcisering og forventet tilstand.- Deltageren kan dokumentere udførelse af indsats og opfølgning af borgerens helbredstilstand og funktionsevne tilstand.- Deltageren kan systematisk dokumentere ændringer i hverdagsobservationer hos borgeren med henblik på tidlig tværfaglig indsats.

Formål:
Uddannelsen giver forståelse af Fælles Sprog III som en ny fælles metode for dokumentation og udveksling af data på det kommunale social og sundhedsområde. Uddannelsen sætter fokus på en helhedsorienteret faglig styring således borgeren oplever kvalitet, sammenhæng og aktive borgermål.Du lærer at dokumentere ud fra de begreber der ligger til grund for kommunikation mellem myndighed og tværfaglige samarbejdspartnere. Du lærer at anvende klassifikationer og strukturerede data.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, m.fl. der anvender Fælles Sprog III i deres daglige arbejde på social og sundhedsområdet.

Kviknummer:
787409amrv2416

Adresse:
Gråbrødre Kirke Str. 5
8800 Viborg

Kontaktperson:
Kate Jespersen
Tel: 8912 4404

Startdato:
05-11-2024

Varighed:
3 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
30

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
05-11-2024 - 06-11-2024
21-11-2024

Sidste tilmelding:
11-02-2024

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.