+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

update 30. marts 2021:

En ny fase af genåbningen på vej. Efter påskeferien vil alle holde hold kunne komme ind med op til 50 % fremmøde.

Alle elever, der efter anvisning i Holdets Rum møder ind fra og med tirsdag den 6. april, skal som hidtil møde ind med en ny negativ coronatest.

Skolen får sin egen testkapacitet. Den vil først starte tirsdag den 13. april. Alle elever skal indtil da møde ind med en test, der ikke bliver mere end 72 timer gammel i løbet af skoledagen.

I den forbindelse er vi også nødt til at nævne, at testcentrene på Skive Gymnasium og EUC NV udfases i dagene op til påske, så man skal tage sin test i de offentlige testcentre frem til den 13. april.

Vi regner til gengæld med, at selvtestmuligheden på skolen fra og med den 13. april vil gøre livet meget nemmere for mange af os.

Vi glæder os meget til at kunne byde endnu flere elever tilbage indenfor på SOSU STV.

Følg fortsat med på ElevZite og i Holdets Rum på Moodle.

Vejledning til elever ift. problemstillinger ifm. COVID-19

Formålet med denne vejledning er, at du som elev ved, hvordan du skal forholde dig ift. COVID-19 relaterede problemstillinger – herunder din egen sygdom, smitterisiko, sygdom hos nære pårørende m.v.

Social- og Sundhedsskolen STV følger alle retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

De aktuelle retningslinjer fra ministeriet kan findes her.

Mundbind påkrævet

Fra og med torsdag den 29. oktober gælder et udvidet påbud om at bære mundbind.

Der skal elever og medarbejdere bære mundbind, når de bevæger sig rundt til og fra lokaler, og færdes på skolens fællesarealer indendørs. 

Når du sidder ned i det lokale, du vil tage ophold i – hvad enten det er undervisningslokaler eller på kontoret - kan du tage mundbindet af.

Mundbind


Hvis du er syg med COVID-19 relaterede symptomer

Du skal ringe ind til administrationen mellem kl. 7.30 og 8.00 på første sygedag.

Du skal også give din arbejdsgiver besked, hvis du har en uddannelseskontrakt.


Ved positivt testsvar

Hvis du testes positiv med COVID-19 skal du kontakte både skole og arbejdsgiver så hurtigt som muligt. Hvis du som elev også har symptomer på COVID-19, må du først møde op på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer.

Man regnes også for smittet, hvis man er testes positiv for coronavirus, selvom man ikke har symptomer. I sådanne tilfælde gælder følgende:

Hvis du ikke har symptomer, skal du blive hjemme i 7 dage efter testen er taget, og du anses herefter for at være smittefri.

Hvis du undervejs i de 7 dage udvikler symptomer, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, symptomerne er ophørt.

(Man kan ikke teste igen efter COVID-19 positiv tests – tidligst otte uger efter)

Deltagelse i fjernundervisning (nødundervisning) som følge af COVID-19 problemstillinger

OBS! Vi gør opmærksom på, at fjernundervisning kun er for elever, der ikke er syge, men har symptomer eller andre problemstillinger relateret til COVID-19.

På første dagen ringer du ind til skolens administration mellem kl. 7.30 og 8.00 og opgiver følgende oplysninger:

  • Navn
  • Cpr
  • Tlf.nr.
  • Hold
  • Sygdom relateret til COVID-19 – hvis ja - symptomer
  • Relation (hvis ikke selv symptomer)
  • Dato for evt. test


SKIVE

Arvikavej 7

7800 Skive

Tlf.: 89 12 44 00

THISTED

Lerpyttervej 56

7700 Thisted

Tlf.: 89 12 44 50

VIBORG

Reberbanen 11

8800 Viborg

Tlf.: 89 12 44 00

Du kobler dig herefter på linket til fjernundervisning (nødundervisning) på Moodle, inden undervisningen går i gang, så du er klar, når undervisningen starter – ellers risikerer du, at blive registreret med uoplyst fravær.

På 2. dagen og evt. efterfølgende dage sender du en mail til dagens underviser og logger dig ligeledes på fjernundervisningen (nødundervisning), indtil du igen kan følge undervisningen på skolen.

Til din orientering oplyser underviseren, hvorvidt du deltager i fjernundervisning (nødundervisning) til elevadministrationen.

Smitte/Smitterisiko i 3. led

OBS! Smittet i 3. led (fx barns klassekammerat) skal du møde op, hvis du er symptomfri, med mindre du har en aftale med din arbejdsgiver.