Opdateret 1. februar 2022:

Fra den 1. februar 2022 ophører alle restriktioner.
Det betyder bl.a., at vi ikke længere skal bære mundbind og vise coronapas - heller ikke på holdene.
- På skolen vælger vi at fastholde den gode hygiejne med håndsprit ved indgangene, og håndsprit/rodalon til overfladerne i klasserne og centrale steder på skolen så som personalerum mv.
- Holdene blandes fortsat ikke frem til uge 8
- Vi fastholder ligeledes virtuelt læringscafe frem til uge 8.
- Man kan fortsat få udleveret to selvtest/uge (underviserne henter dem til holdene)
- Hvis man har symptomer på corona, skal man blive hjemme og blive PCR testet.

LINK: De aktuelle retningslinjer fra ministeriet kan findes her.

{slider title="Forebyggelse af smittespredning" class="icon"}

Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for smitteforebyggelse

 1. Bliv vaccineret
 2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 3. Hold afstand
 4. Luft ud og skab gennemtræk
 5. Vask dine hænder tit og/eller brug håndsprit
 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

{slider title="Positiv test eller symptomer" class="icon"}

Hvis du får symptomer

Hvis du har flere symptomer og/eller begrundet mistanke om Covid-19, skal du forholde dig som om, at du er smittet:

 • Har du betydelige symptomer?
  Har du symptomer som feber, ondt i halsen, vedvarende hoste eller vejrtrækningsbesvær og samtidigt føler dig syg, anbefaler vi, at du går i selvisolation, og at du får taget en PCR-test hurtigst muligt.
 • Har du betydelige symptomer og er testet positiv?
  Hvis din PCR-test er positiv, kan du bryde din selvisolation, når du ikke længere har symptomer. Dog tidligst fire døgn efter testtidspunktet.
 • Har du lette symptomer?
  Har du forbigående symptomer som løbenæse, kriller i halsen eller enkelte host, men ikke føler dig egentlig syg, anbefaler vi, at du tager en PCR-test. Du skal ikke isolere dig, mens du venter på svar. Hvis din test er positiv, anbefales du straks at gå i selvisolation.
 • Har du lette eller ingen symptomer og er testet positiv?
  Du kan bryde din selvisolation fire døgn efter, du har fået taget testen, som var positiv. Får du betydelige symptomer, skal du være i isolation, indtil symptomerne ophører - dog mindst fire døgn efter testtidspunktet. Hvis den første test, du tager, er en hurtigtest, og den er positiv, anbefaler vi, at du får en PCR-test hurtigst muligt og går i selvisolation.
 • Symptomophør: Det tidspunkt, hvor de betydende symptomer ophører. Selvisolation kan godt ophæves, selvom man kan have symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v. som fortsætter efter de fire dage.

Hvis testen er negativ, kan du stoppe selvisolationen og vende tilbage til din hverdag.

Hvis du er testet positiv

Hvis din test er positiv, skal du - uanset om du har symptomer eller ej:

 1. Straks gå i selvisolation og give besked til din kontaktlærer/skolen.
 2. Være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 3. Sørge for opsporing af dine nære kontakter.

{slider title="Husstandskontakt" class="icon"}

Hvornår er man 'Husstandskontakt'?

Du er en husstandskontakt, hvis du opfylder et af følgende kriterier:

 • De personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist covid-19.
 • Kæreste til en person, der har fået påvist covid-19 (som ikke bor sammen).
 • Værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole o. lign. til en person, der har fået påvist covid-19.
 • Overnattende gæster/legekammerater.

Sådan gør du, hvis du er 'husstandskontakt'

Husstandskontakter og tilsvarende uanset vaccinations- eller tidligere smittestatus:

Anbefales at blive testet med en hurtigtest eller PCR-test 3 døgn efter, den smittede person blev testet positiv for covid-19.
Der anbefales ikke selvisolation, med mindre man får symptomer.

Hvis man som husstandskontakt eller tilsvarende har været smittet inden for de sidste 12 uger anbefales ikke test med mindre, man får symptomer på covid-19.

{slider title="Fravær og fjernundervisning" class="icon"}

 • Hvis du er syg, bliver du registreret som fraværende (uanset om det er corona eller anden sygdom), og uanset om du er testet positiv eller venter på testsvar.
 • Der tilbydes IKKE længere fjernundervisning i forbindelse med coronarelateret sygdom - ej heller under afventende testsvar.

{slider title="Efteruddannelse og kursus" class="icon"}

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så du trygt kan være på efteruddannelse hos os. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kursussekretær Pernille B. Husted, tlf 8912 4404.

{/sliders}