+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

update 14. juni 2021:

Forholdsregler for elever, ansatte og gæster på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg. 

For at mindske smitterisikoen har skolen udarbejdet en række retningslinjer, når du færdes på skolen.

 • Det er et krav, at du kan fremvise en negativ test for COVID-19 for at få adgang til skolen. Testen må højst være 72 timer gammel fra testtidspunktet. Den negative test skal have gyldighed i hele tidsrummet, du er fysisk på skolen.
 • Elever, kursister og ansatte kan dog fritages for test, hvis de kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod Covid-19. Et vaccinationsforløb mod Covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis, eller hvis man som kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod Covid-19.
 • Men er også fritaget for test, hvis man har været smittet med covid-19, og kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for Covid-19, og som mindst er 14 dage og højst 8 måneder gammelt..
 • Du bedes vaske eller afspritte hænder, når du ankommer til skolen og i løbet af dagen.
 • Du bør altid følge den generelle anbefaling om at holde mindst 1 meters afstand til andre, og 2 meter, når det er muligt, og følge de ophængte ansvisninger om færdsel på trapper og gange.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås
 • Større forsamlinger skal undgås
 • Vær opmærksom på, at sørge for god håndhygiejne, når du bevæger dig rundt på skolen og rør kun ved det mest nødvendige. Vær opmærksom på eksempelvis gelændere.
 • Vi beder dig hjælpe med udluftning og afspritning af borde, stole og andre genstande i forbindelse med møder eller eksamener.

Yderligere forholdsregler ved uddannelsesafslutning (dimission).

 • Skolen følger reglerne for store forsamlinger.
 • Arealkravet på 2 kvm. pr. person og mindst 1 meters afstand overholdes for ikke familiære deltagere.
 • Huebegivenhed kan indendørs gennemføres med op til fem gæster pr. elev.
 • Deltagere gøres forud for begivenheden opmærksom på, at man ikke skal møde op ved symptomer på COVID-19 eller er i nær kontakt med en smittet.
 • Afslutningsarrangementer afholdes med begrænset tidsmæssig varighed.
 • Der vil være tydlige afmærkninger for ind- og udgange samt hvor arrangementets deltagere kan færdes.
 • Serveringer og udskænkning vil ske i portionsanretninger og/eller ved hjælp af personalet.

Vejledning til elever ift. problemstillinger ifm. COVID-19

Formålet med denne vejledning er, at du som elev ved, hvordan du skal forholde dig ift. COVID-19 relaterede problemstillinger – herunder din egen sygdom, smitterisiko, sygdom hos nære pårørende m.v.

Social- og Sundhedsskolen STV følger alle retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

De aktuelle retningslinjer fra ministeriet kan findes her.

Testcentre og testning for personale

Thisted:
Testcenter er åben for personale mandage + onsdage fra kl. 7.45 - 9.45 + fra kl. 10.00 - 10.30 (sammen med eleverne) og for elever på hold fra kl. 8.10 - 10.30.
Fredag: Test af personale kl. 9.30 – 10.15.

Skive:
Testcenter i nr. 7 er åben for personale mandage + onsdage kl. 7.40 - 10.00 og for elever på hold fra kl. 8.10 - 10.00.
Testcenter i nr. 2CD er åben for elever på hold og for personale mandage + onsdage kl. 8.10 - 9.30.
Fredag: Test af personale i Lokale 3 kl. 9.30 – 10.15.

Viborg:
Test for personale er ifm. test af elever mandage + onsdage fra kl 8- ca. kl 10.00.
Fredag: Test af personale kl. 9 – 10.

Personer der testes positiv for COVID-19

Positiv Quicktest

Hvis man får en positiv Quicktest, skal man med det samme have taget en PCR-test og gå i selvisolation derhjemme. Hvis PCR-testen er positiv, følges den op af smitteinddæmning og smitteopsporing.

Hvis man ikke er syg eller har milde symptomer, kan man deltage i nødundervisning hjemmefra.

Som ved sidste genåbning kan man deltage i nødundervisning hjemmefra, hvis man ellers er rask nok til det. Der registreres ikke fravær, når man følger undervisningen som nødundervisning på Moodle/Zoom i undervisningstiden.

Man aftaler med administrationen eller underviseren, at man deltager i undervisningen. Konkret skal man dagligt sende en mail til underviseren på holdet om, at man deltager i undervisningen, så underviseren kan registrere tilstedeværelse.

Man kan være smittet med COVID-19 uden at have symptomer. I sådanne tilfælde skal man gå i selvisolation i 10 -14 dage afhængig af, hvilken virustype man er smittet med. Hvis man undervejs udvikler symptomer på COVID-19, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Håndtering af positiv test på holdet – hvordan?

Hvis man får en positiv test, uanset om det er en Quicktest eller PCR-test sendes man hjem i selvisolation. Hvis det er en Quicktest, man har fået taget, skal man så hurtig som muligt, helst samme dag have taget en PCR-test og gå i selvisolation* (se evt. hvad det indebærer nederst i dokumentet). skal man så hurtig som muligt have taget en PCR-test og gå i selvisolation (se evt. nederst i denne information).

Skolen skal straks have besked, med henblik på at resten af holdet sendes hjem i selvisolation. Denne handling foregår, medmindre det tydeligt kan identificeres, at eleven kun har været i nærkontakt med enkelte andre elever. (Dvs i nærkontakt under 2 meter i mere end 15 min.)

Når eleven har fået svar på PCR-test foregår følgende:

 • Hvis testen er negativ, må holdet komme ind igen næste dag, medmindre andet er aftalt
 • Hvis testen er positiv, skal eleverne forblive i selvisolation og testes på dag 4 og dag 6 efter seneste kontakt med personen, der er påvist smittet.

Hvis begge tests er negative, kan selvisolationen ophæves, og eleven må igen møde ind på skolen.

Test af personer der har haft COVID-19 eller er vaccineret

De personer, der har haft COVID-19, kan tidligst testes 12 uger efter sygdom eller efter at være testes positiv uden symptomer. Man erfarer, at der er tendens til, at man tester falsk positiv i op til 12 uger efter. Det betyder, at man skal være ekstra OBS på symptomer på smitte i denne fase. Ellers følger man alle andre retningslinjer, der vedrører COVID-19.

Personer der er vaccineret, skal i den nuværende situation testes som andre og tage samme forholdsregler.

 

Selvisolation

Selvisolation betyder, at man skal blive hjemme, så man ikke risikerer at smitte andre.

Man skal gå i selvisolation, hvis:

 • man har symptomer, der kunne være COVID-19,
 • man er nær kontakt til én, der er smittet eller
 • man selv er smittet.

At være i selvisolation betyder også, at man så vidt muligt undgår tæt kontakt med dem, man bor sammen med ved at opholde sig og sove i et separat værelse, har adgang til separat toilet og badefaciliteter eller, at man selv gør grundigt rent efter sig, når man har benyttet badeværelset, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinje, COVID-19: Isolation ved påvist COVID-19.