+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Vejledning til elever ift. problemstillinger ifm. COVID-19

Formålet med denne vejledning er, at du som elev ved, hvordan du skal forholde dig ift. COVID-19 relaterede problemstillinger – herunder din egen sygdom, smitterisiko, sygdom hos nære pårørende m.v.

Social- og Sundhedsskolen STV følger alle retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

De aktuelle retningslinjer fra ministeriet kan findes her.


Hvis du er syg med COVID-19 relaterede symptomer

Du skal ringe ind til administrationen mellem kl. 7.30 og 8.00 på første sygedag.

Du skal også give din arbejdsgiver besked, hvis du har en uddannelseskontrakt.


Ved positivt testsvar

Hvis du testes positiv med COVID-19 skal du kontakte både skole og arbejdsgiver så hurtigt som muligt.

Du må som elev møde op på skolen igen, når du har en negativ test og har været symptomfri i 48 timer.

Deltagelse i fjernundervisning (nødundervisning) som følge af COVID-19 problemstillinger

OBS! Vi gør opmærksom på, at fjernundervisning kun er for elever, der ikke er syge, men har symptomer eller andre problemstillinger relateret til COVID-19.

På første dagen ringer du ind til skolens administration mellem kl. 7.30 og 8.00 og opgiver følgende oplysninger:

  • Navn
  • Cpr
  • Tlf.nr.
  • Hold
  • Sygdom relateret til COVID-19 – hvis ja - symptomer
  • Relation (hvis ikke selv symptomer)
  • Dato for evt. test


SKIVE

Arvikavej 7

7800 Skive

Tlf.: 89 12 44 00

THISTED

Lerpyttervej 56

7700 Thisted

Tlf.: 89 12 44 50

VIBORG

Reberbanen 11

8800 Viborg

Tlf.: 89 12 44 00

Du kobler dig herefter på linket til fjernundervisning (nødundervisning) på Moodle, inden undervisningen går i gang, så du er klar, når undervisningen starter – ellers risikerer du, at blive registreret med uoplyst fravær.

På 2. dagen og evt. efterfølgende dage sender du en mail til dagens underviser og logger dig ligeledes på fjernundervisningen (nødundervisning), indtil du igen kan følge undervisningen på skolen.

Til din orientering oplyser underviseren, hvorvidt du deltager i fjernundervisning (nødundervisning) til elevadministrationen.

Smitte/Smitterisiko i 3. led

OBS! Smittet i 3. led (fx barns klassekammerat) skal du møde op, hvis du er symptomfri, med mindre du har en aftale med din arbejdsgiver.