+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

*Jeg accepterer at Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, må bruge og behandle mine indtastede oplysninger, så de kan rådgive og kontakte mig ift. mulig fremtidig uddannelse. Undgå at indtaste følsomme oplysninger eller CPR. nummer i kommentarfeltet. Vi har som skrevet kun brug for oplysninger, så vi kan svare og vejlede dig ift. uddannelse. Følsomme oplysninger er oplysninger om: Race og etnisk oprindelse Politisk overbevisning Religiøs eller filosofisk overbevisning Fagforeningsmæssige tilhørsforhold Genetiske data Biometriske data med henblik på entydig identifikation Helbredsoplysninger Seksuelle forhold eller seksuel orientering. Du kan læse mere om reglerne for behandling af personoplysninger og databeskyttelse på datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/ Har du spørgsmål eller indsigelser, kan du kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver: Charlotte Grace Overgaard som kan kontaktes på følgende måder: VIA University College Att.: Databeskyttelsesrådgiver Charlotte Grace Overgaard Hedeager 2 8200 Aarhus N Telefon: 87551245 Mail: DPO@IT-Supportcentret.dk
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Therese F Christensen
Uddannelsesleder

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 8912 4400 lokal 8912 4420
Arbejdssted: SkivePia Klostergaard
Uddannelseschef

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon:
Skive 8912 4400
Thisted 8912 4450
Arbejdssted: Skive - Thisted

Helle Damsgaard
Leder Kursus- og Udviklingsafdelingen

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 8912 4407 - 8912 4408 el. 2014 8788
Arbejdssted: Skive

Berit Andersen
Fuldmægtig / personale

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 8912 4403
Arbejdssted: Skive

Lone Rask Hansen
Skive Kommune

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Gitte Hansen
FOA

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilforordnede
Helle Damsgaard
Leder Kursus- og Udviklingsafdelingen

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 8912 4407 - 8912 4408 el. 2014 8788
Skive

Tilforordnede
Lene Dahlgaard
Uddannelseschef

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 8912 4400 el. 8912 4450
Skive - Thisted

Sekretær
Berit Andersen
Chefsekretær/Ledelsessupporter

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Telefon: 8912 4403
SkiveUdpegede medlemmer
Camilla M Tilsted
Morsø Kommune

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpegede medlemmer
Eva Pedersen
Viborg Kommune

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpegede medlemmer
Dorte M Søgaard
Skive Kommune

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpegede medlemmer
Nina Jexen
Thisted Kommune

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpegede medlemmer
Lotte Q. Glinvad
Region Nordjylland

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpegede medlemmer
Karen M. Lund
Region Midt, Regionshospital Viborg

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpegede medlemmer
Ruth Skriver
Region Midtjylland, Regionspsykiatrien Distrikt Vest

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpegede medlemmer
Nina Bang Vognsen
Fag Og Arbejde, Thisted Afd.

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpegede medlemmer
Malene N. Laursen
Fag Og Arbejde, Skive Afd.

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpegede medlemmer
Mai-Britt Mejrsk
Fag Og Arbejde, Viborg Afd.

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Elevrepræsentant
Nikolaj Sørensen

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Elevrepræsentant
Tea Øster

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

KVALITET I ERHVERVSUDDANNELSER VIA ET TVÆRFAGLIGT FOKUS.

Om projektet

Med formålet om at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse, både ved at øge optaget og ved at begrænse frafald, vil projektet styrke kvaliteten af undervisning gennem simulationstræning. Simulationstræning skal understøtte elevernes læringsudbytte og bidrage til at skabe en endnu tydeligere kobling mellem teori og praksis.

Vi udvikler en erhvervspædagogisk simulationsmodel og underviserne kompetenceløftes til at kunne arbejde med simulationstræning som instruktører eller med et indgående kendskab til metoderne. Under kompetenceløftet som instruktør skal underviserne arbejde praksisnært med simulationsscenarier, der skal afprøves på skolernes elever.

I projektet inddrages arbejdsgiverne ligeledes i ideudvikling af simulationsscenarierne.

UCN Act2learn er udbyder af kompetenceløftet og SOSU Nord er lead partner i projektet.

Aktiviteter og mål

Projektperiode:  juni 2018 - juni 2021

Kompetenceløft af 140 undervisere

Udvikling af 33 simulationsscenarier

2490 elever afprøver scenarierne

Udvikling af 3 simulationslokaler

Støtte fra EU’s Socialfond: 3.742.462 kr.

logo k sim

TEMAEFTERMIDDAG I MAJ 2009

Denne temaeftermiddag havde fokus på læringsstile gennem oplæg, praktiske øvelser og drøftelser. 

Deltagerne blev inspireret til at give eleven den bedste støtte til at blive selvaktiv i sin læring. Når der arbejdes med læringsstile, tager undervisningen/vejledningen afsæt i den enkelte elevs styrkeområder.

Læs inspirationsguiden fra samarbejdet mellem Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Vibog og SOSU Nord.

TEMAEFTERMIDDAG FOR PRAKTIKVEJLEDERE OG UNDERVISERE I EFTERÅRET

EUD reformen

De nye spor i uddannelsen - Talentspor, Ungespor, Voksenspor
Materialer fra temaeftermiddagene:

EN TEMAEFTERMIDDAG MED SÆRLIG FOKUS PÅ OPGAVERNE, DER VENTER I FORHOLD TIL DE 3 SPOR
– TALENTSPOR, UNGESPOR OG VOKSENSPOR.

Fra Temaeftermiddagen:

 

SØGEVÆRKTØJER TIL INTERNETTET

Eniro Nyheds-Index
Nyheds-Index er en netguide til danske og udenlandske kilder, der dækker mange emneområder bl.a.: helse, uddannelse, lovgivning, nyhedsmedier

Jubii
Stort dansk emnekatalog med søgemaskine til danske og internationale websider. Tilbyder en lang række services, bl. a. nyheder, chat, e-mail.

Google
En af de største og mest effektive søgemaskiner på Nettet. Her i en dansk version. Valgmulighed mellem simpel og avanceret søgning. Mulighed for at afgrænse søgning til 4 hovedkategorier: Web, Billeder, Grupper (diskussions fora) og Katalog (emnekatalog). I den engelske udgave af Google er der mulighed for at afgrænse på flere hovedkatagorier.

Yahoo! Search
En af de største søgemaskiner på nettet. Du kan bl.a. søge efter websider, billeder, nyheder og søge eller browse i en directory (emneindeks). Valgmulighed mellem simpel og avanceret søgning.

Exalead
Stor effektiv søgemaskine med mange muligheder for avanceret søgning. I søgeresultaterne vises miniaturebilleder af websiderne.

Yippy
Metasøgeværktøj. Yippy søger i flere søgeværktøjer samtidig. Valgmulighed mellem simpel og avanceret søgning.

ET UDVALG AF GODE OPSLAGSVÆRKER PÅ NETTET

Leksika ∙ Lov og ret ∙ Lægemidler ∙ Ordbøger ∙ Statistik ∙ Sygdomme

 

OVERVEJER DU EN UDDANNELSE PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN?
TAG EN SNAK MED EN VEJLEDER OG BLIV AFKLARET. 

ER DU ELEV PÅ SKOLEN OG HAR BRUG FOR HJÆLP ELLER STØTTE?
SKOLEN HAR EN BRED RÆKKE MULIGHEDER FOR AT HJÆLPE OG STØTTE I FORBINDELSE MED UDDANNELSE.

Du kan også lave en aftale med en vejleder via skriftlig henvendelse.

det kan du gøre ved at udfylde denne formular:

GÅ TIL FORMULAR HER

Her kan du søge i alle vores kurser.

Når du er over 25 år, kan du tage en social- og sundhedsuddannelse eller pædagogisk assistentuddannelse på et voksenforløb.

Længden af dit uddannelsesforløb afhænger af den erfaring, du har i forvejen. Er du over 25 år og vil i gang med en erhvervsuddannelse starter dit uddannelsesforløb fremover med en Realkompetencevurdering - RKV.

En RKV er en afklaring af de kompetencer, du har med dig - det kan være tidligere skolegang, arbejdserfaring og lignende.

Ansøgningsskema til RKV social- og sundhedsuddannelse

Ansøgningsskema til RKV pædagogisk assistent

 

Bilag til ansøgningsskema:

På baggrund af din helt personlige RKV afklares, hvordan netop din uddannelsesvej frem mod en social- og sundhedsuddannelse (SOSU) eller en pædagogisk assistentuddannelse (PAU) ser ud.

 

tekst

 

SKOLEN STARTER HOLD FIRE GANGE ÅRLIGT TIL FEBRUAR, MAJ, AUGUST OG NOVEMBER.

Sådan kommer du i gang med Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Du skal have bestået Grundforløb 2 Social og Sundhedsassistent for at søge ind på hovedforløbet. Dertil skal du have opnået dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Er du over 25 år, kan du gennemføre uddannelsen som et EUV uddannelsesforløb, der er en erhversuddannelse for voksne.

Kontakt skolen for yderligere information.

Når du vil søge ind <- (Sosu-link).

 

DU FÅR ELEVLØN UNDER HELE UDDANNELSEN.

Du kan finde flere oplysninger om løn, takster mv. på FOA's hjemmeside. Undersøg desuden muligheden for tilskud via din faglige organisation.

Der er mulighed for at søge voksenelevløn på visse ”Betingelse” <- (sosu-link).

Du skal regne med en udgift til bøger, undervisningsmaterialer og fotokopier på max 3500 kr.

Børnetilskud

Du kan søge om børnetilskud til forældre under uddannelse. 

Du finder regler og ansøgningsskema på borger.dk.

tekst

Når du er på skolerne enten i Skive, Thisted eller Viborg, så har du mange muligheder i forhold til vejledning, hjælp og støtte i dine studier.

I menuen finder du oplysninger under de enkelte punkter. 

Du kan også tjekke lokaletavlen for den aktuelle dag.

HAR DU BRUG FOR NYE KOMPETENCER I DIN DAGLIGDAG?

 • Vi udvikler hele tiden vores efteruddannelser og kurser, så de opfylder de behov og krav, som arbejdspladserne efterspørger
 • Vi hjælper gerne de nye kompetencer på plads på arbejdspladserne, så alle får fuld udbytte med det samme

Kursus- og udviklingsafdelingen

I vores afdeling har vi en omfattende viden og erfaring inden for forandringsprocesser, ældrepædagogik, psykiatri, somatik, netværksdannelse, ledelse, coaching, kommunikation, sundhedsfremme, dokumentation, udvikling og meget meget mere.

 • Hjælp til at vurdere hvilke kompetencer du/I mangler - individuelt eller på organisationsniveau
 • Tilrettelæggelse af uddannelsesforløb på Social- og Sundhedsskolen eller ude på jeres arbejdsplads
 • AMU-efteruddannelser der er specielt tilrettelagt i forhold til medarbejdernes behov
 • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner om efteruddannelse på flere niveauer
 • Hjælp til at indføre kulturændringer på jeres arbejdsplads
 • Professionel hjælp til forskellige former for udviklingsprojekter

 

 

VI UDDANNER VELKVALIFICEREDE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE
TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN

Skolen har tre afdelinger: Skolen på Arvikavej i Skive, skolen på Lerpyttervej i Thisted og skolen på Reberbanen i Viborg.
Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en levende skole, hvor nysgerrighed og faglighed gror frit. Hvor skolens ansatte, elever og kursister i fællesskab tager ansvar for læring, skolens udvikling og miljø.

Vi sætter spor hver dag.

Det betyder, at:

 • forskellighed er omdrejningspunktet for arbejdet på skolen
 • engagement i det daglige arbejde er drivkraften i gode læreprocesser hos os selv og eleverne
 • arbejdsmiljøet er præget af en nærværende omgangstone
 • høj faglig viden, færdigheder og reflekterede holdninger er forudsætningen for en inspirerende og udfordrende dagligdag

På social- og sundhedsassistentuddannelsen lærer du selvstændigt at udføre sammensatte omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. 

Du lærer at arbejde aktiverende og igangsætte aktiviteter for enkelte mennesker eller grupper af borgere.

Du kommer til at arbejde med mennesker, der er sygdomsramte, handikappede og ældre. 
  
Du arbejder selvstændigt og i samarbejde med kolleger, både tværfagligt og tværsektorielt i det nære sundhedsvæsen.

Det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde tæt på andre mennesker, leve dig ind i andres situation, tage ansvar og vise initiativ. 
 
Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på sygehuse, i psykiatrien, bofællesskaber og i kommuner. Du har endvidere mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. 

introtekst - voksen

intro tekst - ung

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik