+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Med projekt Digitale kompetencer i et inkluderende perspektiv ønsker skolen at udvikle en SPS-strategi og –guide med særlig fokus på anvendelsen af digitale læringselementer i undervisningen.

Der arbejdes ud fra en tese om, at digitale SPS-elementer vil være til mærkbar gavn for elever, der har behov for specialpædagogisk støtte i kraft af elementernes strukturfremmende, konkrete og visuelle form og udtryk.

Dertil vil skolen arbejde med, hvordan digitale SPS-elementer ud fra en taksonomisk indgangsvinkel kan være medvirkende til at understøtte undervisningsdifferentiering, således at fokus også rettes mod den resterende elevgruppe.

Dette fokus på den samlede elevgruppe vil ligeledes bringe et inkluderende perspektiv ind arbejdet med en SPS-strategi og -guide, fordi den specialpædagogiske støtte ikke kommer til at foregå som en særskilt aktivitet uden for undervisningen.