Vil du være med til at finde løsninger på en af de største velfærdsudfordringer de kommende år - uddannelse af kvalificerede velfærdsmedarbejdere - i samarbejde med vores primære aftagerkommuner?

Som direktør for SOSU STV kommer du til at stå i spidsen for en lokalforankret skole i rivende udvikling.

Dine vigtigste opgaver bliver at:

  • Samarbejde med skolens fire aftagerkommuner og to aftagerregioner om at finde løsninger til social- og sundhedssektoren.
  • Skabe rammer for udvikling og løbende tilpasning af organisationen og medarbejdernes kompetence til fremtidens arbejdsmarked.
  • Udbygge de interne synergier på tværs af fag og matrikler.

Du får mulighed for at:

  • Dyrke din kreativitet og dine visionære egenskaber kombineret med politisk tæft.
  • Trække på mange facetter af din ledelseserfaring: Forandringsledelse, strategisk ledelse, driftsledelse og ledelse af ledere.
  • Stå i spidsen for et stærkt kollegialt fællesskab.

Læs mere om stillingen her

Der er ansøgningsfrist den 6. marts og forventet tiltrædelse den 1. maj 2023.