Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

UDDANNELSESAFTALEN OMFATTER BÅDE SKOLE OG PRAKTIKPERIODER.

De første tre måneder er prøvetid, hvor uddannelsesaftalen kan ophæves af dig eller din arbejdsgiver. Herefter er aftalen uopsigelig, og den kan kun ændres, hvis begge parter er enige - eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser.

Skemaer til uddannelsesaftalen.