Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG PRAKTIK.

Formålet med samarbejdet igennem skole-praktikforum er at koordinere, drøfte og træffe beslutninger omkring principielle og overordnede forhold, der berører SOSU-uddannelsen.

Formål og kommissorium

Indhold

  • Opgaver som følge af ny lovgivning, uddannelsesordninger, skoleoptag, dimensionering.
  • Drøfte og planlægge samarbejdet mellem skole og praktik. Herunder vurderer behovet for og udstikker retningslinjer for afholdelse af øvrige møder og information.
  • Arbejde for at udvikle det gode læringsmiljø, herunder sikre og udvikle sammenhænge mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.
  • Igangsætte og udvikle pædagogiske tiltag mellem skole og praktik. Herunder at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

Deltagere

Der vil fra skolen være deltagelse fra uddannelseschef, uddannelsesledere og elevkoordinator. Afhængig af dagsorden kan andre inviteres.

Skolen er ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og for at skrive kort beslutningsreferat.

Der afholdes ca. to årlige møder.

Deltagere i samarbejdsfora