Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Samarbejde med pårørende, H5

AMU nummer: 45602

Samarbejde med pårørende, H5

Beskrivelse:
Deltageren kan etablere og indgå i et konstruktivt samarbejde med de pårørende og borgeren inden for rammerne af lokale, kommunale eller regionale strategier og politikker. På baggrund af viden om borgerens og de pårørendes livssituation, forudsætninger og ønsker, kan deltageren aktivt udvikle samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger, herunder formidle relevante informationer samt vejlede og rådgive om tilbud til de pårørende.Deltageren kender egen rolle og ansvar i samspillet samt egen adfærds betydning for samarbejdet og kan anvende relevante metoder, der understøtter den professionelle relation. Endvidere kan deltageren forstå og håndtere de udfordringer, der kan være i samarbejdet med pårørende.Deltagerne kan i dette arbejde handle ud fra etiske og juridiske aspekter, herunder f.eks. tavshedspligt og borgerens selvbestemmelsesret.

Formål:
Formålet med kurset er, at deltagerne får styrket deres færdigheder i at indgå og udvikle det professionelle samarbejde med pårørende, med udgangspunkt i og forståelse for borgerens og de pårørendes livssituation, forudsætninger og ønsker.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen og på plejecentre samt til social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor.

Kviknummer:
787409amrv2264

Adresse:
Reberbanen 11
8800 Viborg

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
28-09-2022

Varighed:
3 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
30

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
28-09-2022 - 29-09-2022
13-10-2022

Sidste tilmelding:
22-02-2022

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.