+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Rehabilitering med borgeren i centrum

AMU nummer: 40125

Rehabilitering som arbejdsform

Beskrivelse:
Deltageren kan bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstår individuelle rehabiliteringsplaner, kender lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen samt kan handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. Deltageren kan endvidere på baggrund af sin viden om rehabilitering som arbejdsform medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv.

Formål:
Deltageren kan arbejde ud fra centrale værdier og elementer i rehabilitering, bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats og dermed medvirke til forebyggelse af begrænsninger i borgerens liv.

Målgruppe:
Deltagere, som varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, samt inden for psykiatrien.


AMU nummer: 40126

Medvirken til rehabilitering

Beskrivelse:
Deltageren kan indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder, ligesom deltageren ud fra relevante genoptræningsprincipper kan samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. Deltageren kan endvidere handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, denne møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren.

Formål:
Deltageren kan ud fra rehabiliteringsprincipper samarbejde tværfagligt om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren.

Målgruppe:
Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.


Kviknummer:
787409ams2015

Addresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
23-11-2020

Varighed:
5 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
25

Max. antal deltagere:
25

Dage for afholdelse:
23-11-2020 - 24-11-2020
25-11-2020
08-12-2020 - 09-12-2020

Sidste tilmelding:
28-09-2020

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.