Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Praktikvejledning, PAU- og SOSUelever, Overbygning

AMU nummer: 48381

Praktikvejledning, PAU- og SOSUelever, Overbygning

Beskrivelse:
Deltageren kan, gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer Deltageren kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål Deltageren kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksisDeltageren kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledningDeltageren kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksisDeltageren kan beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denneDeltageren kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov Deltageren kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

Formål:
Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for praktikvejledere, der har gennemført basisuddannelsen som praktikvejleder og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever, der er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Målgruppe:
Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det, at man har gennemført basismodulet som praktikvejleder eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Kviknummer:
787409amrt2159

Adresse:
Lerpyttervej 56
7700 Thisted

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
26-10-2021

Varighed:
12 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
5

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
28-09-2021 - 30-09-2021
26-10-2021 - 28-10-2021
09-11-2021 - 11-11-2021
30-11-2021 - 02-12-2021

Sidste tilmelding:
09-09-2021

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.