+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Opsporing og omsorg ved dysfagi

AMU nummer: 47683

Opsporing og omsorg ved dysfagi

Beskrivelse:
På baggrund af viden om, hvad dysfagi er samt, hvilken betydning dysfagi har for borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne kan deltageren:- Opspore borgere/patienter, der viser tegn på dysfagi samt medvirke til den videre udredning i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.- Forebygge eller minimere konsekvenserne af dysfagi på baggrund af viden om betydningen af madens og væskens konsistens, samt betydningen af siddestillingen under måltidet.- Medvirke i rådgivningen af borgere/patienter samt pårørende, så hverdagen med dysfagi mestres bedst mulig. - Medvirke til træning eller behandling af borgere/patienter med dysfagi i samråd med ergoterapeutenEndvidere har deltageren kendskab til de nationale anbefalinger og retningslinjer, der findes på området.

Formål:
På uddannelsen får du kendskab til, hvad dysfagi er samt, hvilke borgere eller patienter, der kan have dysfagi. Du vil få viden om, hvordan du bedst støtter borgere eller patienter under måltidet samt vigtigheden af madens og væskens konsistens.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger, handicaphjælpere samt andet personale, der har kontakt med borgere eller patienter under måltiderne. Deltageren kan eksempelvis være ansat på plejecenter, hospital, hjemmeplejen, eller på boenheder for fysisk handicappede.

Kviknummer:
787409ams2021

Addresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
10-11-2020

Varighed:
2 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
25

Max. antal deltagere:
25

Dage for afholdelse:
10-11-2020 - 11-11-2020

Sidste tilmelding:
15-09-2020

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.