Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde

AMU nummer: 48563

Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde

Beskrivelse:
Deltagerne kan udvælge og anvende metoder, der fremmer udvikling og trivsel hos barnet/den unge eller den voksne, på baggrund af forståelse for borgerens behov for neuropædagogiske indsatser, i det pædagogiske arbejde. Deltagerne kan forholde sig og medvirke til udvikling af trivselsfremmende miljøer, der med afsæt i neuropædagogisk viden og en grundlæggende forståelse af hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration, tilgodeser menneskets læringspotentiale og udvikling.Deltagerne kan, med afsæt fra et neuropædagogisk perspektiv, reflektere over og analysere egen rolle i det relationelle samspil, så trivslen fremmes mellem barnet/den unge eller den voksne.

Formål:
Efter endt uddannelse kan du udvælge og anvende neuropædagogiske metoder, der fremmer den bedst mulige udvikling og trivsel hos barnet, den unge og den voksne. Du får en viden om hvordan du kan være medskaber af trivselsfremmende miljøer, der fremmer udvikling og læringen ud fra en neuropædagogisk tankegang. Du kan reflektere og analysere din egen rolles betydning i forhold til barnet, den unge og voksne. Det er en fordel, at du har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen "Neuropædagogik, som redskab i pædagogisk arbejde" eller besidder tilsvarende kvalifikationer, da uddannelsen anses som en overbygning af denne.

Målgruppe:
Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demenssygdom. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Kviknummer:
787409amrv2128

Adresse:
Sandstræde 36C
9500 Hobro

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
03-11-2021

Varighed:
3 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
7

Max. antal deltagere:
28

Dage for afholdelse:
06-10-2021
13-10-2021
03-11-2021
16-11-2021
25-11-2021
07-12-2021

Sidste tilmelding:
16-09-2021

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.