+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Medicinadministration SSA

AMU nummer: 48101

Medicinadministration SSA

Beskrivelse:
Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.Deltagerne kan:observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion.anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder.handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst.samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministrationDeltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.

Formål:
Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient. Du kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring.

Kviknummer:
787409amrt2162

Adresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 89124404

Startdato:
04-05-2021

Varighed:
5 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
28

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
04-05-2021 - 06-05-2021
18-05-2021 - 19-05-2021

Sidste tilmelding:
09-03-2021

Tilmeld kursus