Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Kliniske opgaver i almen praksis

AMU nummer: 48093

Kliniske opgaver i almen praksis

Beskrivelse:
Deltageren kender almen praksis, eget kompetencefelt og egen rolle i almen praksis og kan på baggrund heraf udføre delegerede undersøgelser og behandlinger.Deltageren har viden om og kan tage de i almen praksis mest anvendte blodprøver og har i tilknytning hertil viden om hyppigst anvendte prøveglas, håndtering, opbevaring og transport af blodprøver. Deltageren kender ligeledes de almindeligste kliniske komplikationer ved venøse blodprøver og kan handle adækvat herpå.Deltageren kan udføre eller assistere ved EKG undersøgelser og kender klinisk praksis for påsætning af elektroder, fejlkilder og indikation for at tage EKG¿et om.Deltageren har grundlæggende viden om lungefunktionsmåling og kan udføre spiometri. Deltageren kan endvidere observere for virkning og bivirkning af luftvejsudvidende medicin og kan handle adækvat herpå.Deltageren kan udføre de almindeligste vaccinationer i almen praksis, ligesom deltageren kender virkning og bivirkning af de almindeligste vaccinationer og kan observere herfor samt handle herpå.

Formål:
Efter uddannelsen har du opnået indsigt i almen praksis, social og sundhedsassistentens kompetencefelt og rolle. På baggrund heraf kan du udføre delegerede undersøgelser og behandlinger i almen praksis, herunder de almindeligste venøse blodprøver, EKG-undersøgelse, spiometri samt foretage de almindeligste vaccinationer.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter der arbejder i almen Praksis

Kviknummer:
787409ams2206

Adresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
27-10-2022

Varighed:
5 dage

Min. antal deltagere:
15

Antal ledige pladser:
8

Max. antal deltagere:
25

Dage for afholdelse:
27-10-2022 - 02-11-2022

Sidste tilmelding:
06-10-2022

Tilmeld kursus