Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Den styrkede pædagogiske læringsplan

AMU nummer: 48384

Den styrkede pædagogiske læringsplan

Beskrivelse:
Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksisDeltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Formål:
Efter endt uddannelse kan deltageren arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis, med fokus på egen rolle og i et samarbejde med andre. Deltageren kan på baggrund af en bred læringsforståelse tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden. Deltageren har ligeledes viden om betydningen af arbejdet med meningsfuld dokumentation og evaluering af læringsmiljøerne.

Målgruppe:
Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Kviknummer:
787409ams2208

Adresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 89124404

Startdato:
05-01-2022

Varighed:
3 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
25

Max. antal deltagere:
25

Dage for afholdelse:
05-01-2022 - 07-01-2022

Sidste tilmelding:
01-12-2021

Tilmeld kursus