+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Arbejdet med recovery i psykiatrien

AMU nummer: 40597

Arbejdet med recovery i psykiatrien

Beskrivelse:
Deltageren kan på baggrund af indsigt i recovery-begrebets principper og værdier anvende arbejdsformer og metoder, som virker fremmende på den enkelte sindslidendes mulighed for at komme sig. I den forbindelse kan deltageren identificere metoder, der underbygger den enkelte sindslidendes mulighed for at styrke selvtillid, drømme og troen på egne evner. Deltageren kan arbejde med at styrke borgerens mestringsevne og i den forbindelse støtte borgerens evne til at formulere, hvad denne gerne vil opnå, og hvordan borgeren ønsker at gøre det. Deltageren kan i det daglige arbejde anvende kommunikations- og samværsformer, som understøtter principperne i recovery-tilgangen, f.eks. ved at kommunikere åbent og anerkendende. Desuden kan deltageren i sit samvær med og i kommunikationen mellem kolleger og samarbejdspartnere tage udgangspunkt i principperne for recovery-tilgangen, herunder være opmærksom på, at borgeren skal inddrages som en del af løsningen, og at der ikke skabes en polarisering mellem borgeren og personalegruppen. Deltageren kender såvel sin egen rolle i recovery-processen som den sindslidendes rolle samt de netværk og relationer, der har indflydelse på recovery-processen. Deltageren kan på det grundlag indgå i tværfagligt samarbejde og indgå i en helhedsorienteret plan, der understøtter den sindslidendes indflydelse på eget liv og egen recovery-proces.

Formål:
Recovery - hvad fremmer den sindslidendes mulighed for at komme sig?

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre med lignende erfaring inden for psykiatrien.

Kviknummer:
787409ams2012

Addresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
05-10-2020

Varighed:
10 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
25

Max. antal deltagere:
25

Dage for afholdelse:
05-10-2020 - 09-10-2020
26-10-2020 - 30-10-2020

Sidste tilmelding:
15-06-2020

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.