Uddannelsen

Uddannelsen
Undervisningen på skolen tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang, hvor der er fokus på samarbejde og forskellighed.

Uddannelsen varer 14 måneder og veksler mellem skoleperioder og praktik.

For at du får de bedste muligheder for læring, er undervisningen bygget op omkring de forskellige læringsstile og aktivt velvære.

Jeg vil noget socialt, noget med andre mennesker. Jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg.

Jette Koldtoft, 57 år

Fagene

  • Social- og sundhedssektoren
  • Pleje og dokumentation
  • Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats
  • Psykologi og kommunikation
  • Arbejdsmiljø og Ergonomi
  • Aktivt velvære
  • Grundfag: Dansk, Sosu-naturfag og Engelsk
  • Specialefag
  • Valgfag

Praktikken

Du kommer i praktik i hjemmeplejen eller på et plejecenter, hvor din arbejdstid er på 37 timer.

Du følger praktikstedets arbejdstider og derfor kan der være arbejde om aftenen, i weekender og på helligdage.