Økonomi

Økonomi
Du får elevløn under hele uddannelsen.

Du finder de gældende og aktuelle løntakster for elevlønnen på FOA's hjemmeside.
Der er mulighed for at søge voksenelevløn på visse betingelse.

På uddannelsen er der udgifter til bøger, undervisningsmaterialer og kopier.

Du kan også undersøge muligheden for tilskud via din faglige organisation.

Børnetilskud

Du kan søge om børnetilskud til forældre under uddannelse. 

Du finder regler og ansøgningsskema på borger.dk.