Erhvervsuddannelse - under 25 år

Optagelse for dig under 25 år

Hvis du er er 9. eller 10. klasses elev, eller det kun er et år siden du færdiggjorde grundskolen, skal du starte på grundforløb 1, som du kan læse om her: GF 1

Hvis det er længere tid siden du forlod grundskolen og du er under 25 år skal du starte på grundforløb 2, som du kan læse mere om her: GF 2

Overgangskrav til hovedforløbet:

  • Du skal have bestået grundforløb 2:
  • Dansk på D niveau
  • Naturfag på E niveau
  • GF2 uddannelsesrettet fag - eller tilsvarende

Samt certifikatfag:

  • Førstehjælp
  • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på Social- og sundhedsuddannelsen, skal du have:

  • En uddannelsesaftale
  • Dansk D og naturfag E

Uddannelsesaftale:

En uddannelsesaftale er en skriftlig aftale, du indgår med en arbejdsgiver. Du skal selv søge en uddannelsesplads hos arbejdsgiver og indgå den skriftlige uddannelsesaftale med
arbejdsgiveren.

Hold øje med stillingsopslag på kommunernes, regionernes og de private udbyderes hjemmesider og i dagspressen.

Uddannelsesplan:

For at skolen kan lave en uddannelsesplan til dig, skal du desuden indsende en række dokumenter.

Vi skal have dine:

  • Eksamensbeviser fra folkeskole og anden uddannelse
  • Dokumentationer for relevant erhvervserfaring

Mangler du eksamensbeviset?

Kan du ikke finde dit eksamensbevis, kan du tage kontakt til den skole, hvor du tog dine afsluttende prøver og få et erstatningsbevis - eller læse mere om dine muligheder for at få erstatningsbeviser her: Bestil-eksamensbevis