Erhvervsuddannelse for voksne - over 25 år

Optagelse for dig over 25 år

Erhvervsuddannelse for voksne - EUV - for dig som er fyldt 25 år

Erhvervsuddannelse for voksne er den direkte vej til at blive faglært og er et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en ungdomserhvervsuddannelse.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen.

Du kan være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en EUV.  

Overgangskrav til hovedforløbet:

Du skal have bestået grundforløbet inklusiv fagene eller have fagniveauerne på anden vis:

  • Dansk på D niveau
  • Naturfag på E niveau 

Samt certifikatfag:

  • Førstehjælp
  • Elementær brandbekæmpelse


For at starte på Social- og Sundhedsuddannelsen, skal du desuden:

Uddannelsesaftale:

En uddannelsesaftale er en skriftlig aftale, du indgår med en arbejdsgiver. Du skal selv søge en uddannelsesplads hos arbejdsgiver og indgå den skriftlige uddannelsesaftale med
arbejdsgiveren.

Hold øje med stillingsopslag på kommunernes, regionernes og
de private udbyderes hjemmesider og i dagspressen. 

Uddannelsesplan:

For at skolen kan lave en uddannelsesplan til dig, skal du
desuden indsende en række dokumenter.

Vi skal have dine:

  • eksamensbeviser fra folkeskole og anden uddannelse
  • dokumentationer for relevant erhvervserfaring 

Mangler du eksamensbeviset?

Kan du ikke finde dit eksamensbevis, kan du tage kontakt til den skole, hvor du tog dine afsluttende prøver og få et erstatningsbevis - eller læse mere om dine muligheder for at få erstatningsbeviser her: Bestil-eksamensbevis