Økonomi

Økonomi
Du får elevløn under hele uddannelsen.

Du kan finde flere oplysninger om løn, takster mv. på FOA's hjemmeside. Undersøg desuden muligheden for tilskud via din faglige organisation.

Der er mulighed for at søge voksenelevløn på visse betingelse.

Du skal regne med en udgift til bøger, undervisningsmaterialer og fotokopier på max 3500 kr.

Børnetilskud

Du kan søge om børnetilskud til forældre under uddannelse. 

Du finder regler og ansøgningsskema på borger.dk.