Autorisation

Autorisation
Autorisation uden papir.
Social- og sundhedsassistenter og andet autoriseret sundhedspersonale får ikke længere papir på deres autorisation.

Styrelsen for Patientsikkerhed har siden 1. januar 2010 ikke udstedt papirbeviser for autorisation.

I stedet sendes en e-mail, hvor det fremgår, hvilke autorisationer, tilladelser og/eller anerkendelser sundhedspersonen har fået tildelt. Oplysningerne er samtidig tilgængelige i Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister.

Søg autorisation på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside

1. Gå ind på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside 
2. Vælg social- og sundhedsassistent
3. Udfyld ansøgningsskemaet
4. Betal gebyr for din autorisation
5. Afvent bekræftelse via mail
Autorisation udstedes efter modtagelse af ansøgning, gebyr samt efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget besked om færdiggjort uddannelse fra uddannelsesstedet.

Indstillingslisterne sendes typisk først til Styrelsen for patientsikkerhed efter der er afholdt dimission. 

Autorisations formål
Autorisationen giver indehaveren ret til at anvende en bestemt titel, for eksempel sygeplejerske eller bioanalytiker. Formålet med autorisationen er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser.

For nogle sundhedspersoner giver autorisationen derudover eneret til at udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed. Det gælder: Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske tandtek-nikere, optikere og kontaktlinseoptikere samt tandplejere.

For yderligere oplysninger se link til Autorisationsloven,