Uddannelsen

Uddannelsen
Du kan arbejde i fx børnehaver, skoler eller i bo- og dagtilbud for borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Målet med uddannelsen, at du opnår viden og kompetencer indenfor følgende områder:

  • Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver indenfor de relevante jobområder
  • Kulturelle og aktiviteter
  • Fysisk udviklende aktiviteter
  • Sundhedsfremmende og forebyggende indsats
  • Omsorgsrelaterende opgaver
  • Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver

Varighed

Uddannelsen varer 2 år og 1,5 måneder. Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvilket vil sige, at den både består af skoleundervisning og praktik. Den indeholder tre skoleperioder afbrudt af to praktikperioder.


Fag i skoletiden

Områdefag
Pædagogik, kulturelle udtryksformer i den pædagogiske praksis, bevægelse og idræt, digital kultur, natur og udeliv, arbejdsmiljø og ergonomi, sundhed i den pædagogiske praksis, kommunikation og psykologi i den pædagogiske praksis.

Grundfag
Dansk (niveau C), samfundsfag (niveau C) og engelsk (niveau E)

Valgfrie specialefag
Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer, det pædagogiske måltid og sundhed, digital pædagogisk praksis, naturen som pædagogisk læringsrum, understøttende undervisning, læring og udvikling hos små børn, specialpædagogiske metoder, kulturel mangfoldighed i pædagogisk praksis, medicinhåndtering, netværk og lokalsamfund i pædagogisk praksis.

Valgfag

Der indgår to ugers valgfag i uddannelsen.


Praktikperioderne

Praktikuddannelsen bliver tilrettelagt ud fra de lokale muligheder fx børnehaver, døgninstitutioner, dagplejen, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. En af praktikperioderne skal være i en dag- eller døgninstitution.