Klagevejledning

Få vejledning til, hvordan du kan klage over en afgørelse. Alle klager sendes til skolen.

Klager over skolen

Klage over optagelse og udelukkelse fra undervisningen 

1. klageinstans: Skolen 
2. klageinstans: Undervisningsministeriet 
Regel: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr 834 af 27/06/2013  §129 stk. 2 og 4
Klagefrist: 4 uger

Klage over prøver 

1. klageinstans: Skolen 
2. klageinstans: Undervisningsministeriet 
Regel: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr 834 af 27/06/2013  §129 stk. 3
Klagefrist: 4 uger

Klager over afgørelser om forlængelser 

Klageinstans: Det faglige udvalg PASS 
Regel:  Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 439 af 29/4/2013
§58
.

Klager over ansættelsesretlige forhold (løn, arbejdstider, opsigelse, ligebehandling osv.)

1. klageinstans: Hvis sagen drejer sig om tolkning af overenskomsten, kan parterne vælge, at sagen skal behandles i det fagretslige system. 
2. klageinstans: Faglig voldgift 
Regel: Hovedaftalen og overenskomster.


KLAGER OVER VURDERING AF KVALIFIKATIONER

Klager over en skoles afgørelser om godskrivning af uddannelseskvalifikationer

Klageinstans: Kvalifikationsnævnet 
Regel: Bekendtgørelse af lov om vurdering af uddannelseskvalifikationer nr. 371 af 13/4/2007 §5a stk. 3
Klagefrist: 4 uger

Klager over en skoles vurdering af en GVU-ansøgers kompetencer og fastsættelse af uddannelsesplan 

Klageinstans: Skolen 
Regel: Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) nr 1405 af 22/12/2000 §21 stk. 2
Klagefrist: 2 uger
Hvis skolen fastholder sin afgørelse sender skolen klagen videre til det faglige udvalg (PASS)

Klager over en skoles vurdering af en GVU-ansøgers praktiske kompetencer

Klageinstans: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistent-uddannelse og social- og sundhedsuddannelsen 
Regel: GVU-bekendtgørelsen § 21, stk. 2 
Klagefrist: 4 uger