Omsorg, sundhed og pædagogik - GF2

Omsorg, sundhed og pædagogik - GF2

Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, starter du din erhvervsuddannelse direkte på et grundforløb 2:

ill_under_25

På grundforløb 2 specialiserer du dig inden for dit valgte hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger - undervejs lærer du den nødvendige teori og arbejder med faget i praksis. Herefter er du klar til at komme i gang med dit valgte hovedforløb.

Er du over 25 år

 

 • Grundforløb 2 til pædagogisk assistent

  Er for dig, der gerne vil have en pædagogisk assistentuddannelse.

  Du bliver uddannet til at kunne arbejde i forskellige typer af institutioner:

  • Dagplejen
  • Børnehaver
  • Skoler
  • Bo- og dagtilbud for borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

  Du får kompetencer til at arbejde med:

  • Omsorgsopgaver i forhold til børn, unge og voksne
  • Bevægelse og idræt
  • Naturaktiviteter
  • Sundhed og sundhedsfremme
  • Pædagogiske lære- og handleplaner
  •  Sprog og sproglig udvikling
  • Konflikthåndtering og voldsforebyggelse
 • Grundforløb 2 til SOSU hjælper samt SOSU assistent

  Er for dig, hvis du gerne vil have en SOSU uddannelse.

  Uddannelsen består af 2 trin - SOSU hjælper samt SOSU assistent:

  SOSU hjælper uddannelsen

  På social- og sundhedshjælperuddannelsen lærer du at støtte borgeren fysisk og psykisk i at kunne fastholde en normal livsførelse. Du lærer at yde pleje og omsorg, arbejde aktiverende og yde praktisk bistand til såvel handicappede, syge og ældre mennesker i eget hjem.

  Du arbejder selvstændigt og i samarbejde med kolleger og andre faggrupper.

  SOSU assistentuddannelsen

  På social- og sundhedsassistentuddannelsen lærer du selvstændigt at udføre sammensatte omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.  

  Du lærer at arbejde aktiverende og igangsætte aktiviteter for enkelte mennesker eller grupper af borgere. Du kommer til at arbejde med syge, handikappede og ældre på sygehuse, i psykiatrien, på plejecentre og i bofællesskaber.

  Du arbejder selvstændigt og i samarbejde med kolleger og andre faggrupper. 
  Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på sygehuse, i psykiatrien, bofællesskaber og i kommuner. Du har endvidere mulighed for at søge ind på videregående uddannelser

 • Når du vil søge ind

  Hvis du starter på en erhvervsuddannelse fra august 2015 er der følgende adgangskrav:

  For at blive optaget skal du have 02 i gennemsnit i både dansk og matematik fra din afgangsprøve i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  Kontakt skolen på tlf. 89124400 for yderligere oplysninger om dette.

  Ansøgningsskema, hvis du har opnået mindstekarakteren.

   

 • Efter grundforløb 2

  Efter grundforløb 2

  Grundforløb 2 giver adgang til social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

  ill_efter_gf2

 • Thomas og Ida på GF

  Webbillede -thomas

  Thomas fortæller om grundforløbet

  Hør hvad Thomas har fået ud af at gå på Social- og Sundhedsskolen, og hvad han har lært.

  Webbillede -ida

  Ida fortæller om grundforløbet

  Ida har en drøm om at tage en uddannelse som jordemor. Hendes vej mod drømmen starter på Social- og Sundhedsskolen.