Omsorg, sundhed og pædagogik - GF1

Omsorg, sundhed og pædagogik - GF1
Du får grundlaget til en erhvervsuddannelse, hvor du arbejder med ældre eller med børn og unge.

FAGRETNING: 'PÆDAGOGIK OG SUNDHED' - AT ARBEJDE MED MENNESKER

Når du kommer direkte fra 9./10 klasse, starter din erhvervsuddannelse med et grundforløb 1, der varer 20 uger i fagretningen 'pædagogik og sundhed'.

Fagretningen 'pædagogik og sundhed' er for dig der har lyst til at:

 • arbejde med mennesker,
 • tale med mennesker,
 • drage omsorg for mennesker,
 • gøre en forskel i menneskers liv
 • medvirke til et godt og sundt liv for mennesker,

Fagretningen giver dig kendskab til de forskellige uddannelser og erhverv hvis du vil arbejde med mennesker. Når de 20 uger er gået, er du klar til at vælge din erhvervsuddannelse.


 • Grundforløb 1 - fagretning pædagogik og sundhed

  Du kommer til at arbejde med:

  'Intro- og afklaringsforløb'

  I temaet bliver du præsenteret for din nye uddannelse. Vi lægger vægt på det sociale samvær på holdet og et ungemiljø præget af ansvar, rummelighed og godt humør. Du vil få kendskab til samarbejde og kommunikation, og du vil få personlige, sociale og faglige redskaber til at få din skolehverdag til at fungere.

  'Fremtidens legeplads'

  Når vi læser ordet legeplads tænker mange af os ofte på barndommens legeplads, hvor man blandt andet kunne gynge og lege i en sandkasse. Det er én måde at forstå begrebet på, men i dette læringsforløbstema skal du tænke anderledes. Du skal blandt andet arbejde kreativt og innovativt med emner som 'det gode børneliv', fantasi, sikkerhed og arbejdsmiljø. Du skal samarbejde, finde struktur og formidle viden om vigtige elementer, når 'den fremtidige legeplads' skal udvikles.

  'Det legende menneske - det sunde og aktive liv''

  I dette tema får du kendskab til, hvad der har betydning for et sundt og aktivt liv - herunder hvordan din livsstil påvirker din sundhed. Du skal arbejde med din egen sundhedsprofil og prøve udfordrende sundhedsapps. Temaet har fokus på den betydning bevægelse, venner og relationer har på det at være sund og aktiv gennem hele livet. Du skal selv være aktiv og bygge videre på din viden om aktiviteter og aktivitetsanalyse.

  'Det gode ældreliv år 2065'

  Forløbet handler om vores samfunds opbygning, herunder det offentlige system. Du får kendskab til det danske arbejdsmarkeds mekanismer, fagforeninger, frivillige organisationer og meget mere. Du skal forestille dig, hvordan et godt ældreliv ser ud i 2065. Hvordan forestiller du dig, dit ældreliv bliver? Du skal arbejde med, hvordan samfundsudviklingen påvirker ældrelivet. Du vil få kendskab til, hvad der sker med kroppen, når du bliver ældre og du skal undersøge hvilke velfærdsteknologiske tiltag, der kan være med til at give et sundt og aktivt ældreliv.

  Desuden får du:

  Dansk og evt engelsk - der indgår i projekterne.

  At skrive en ansøgning til en uddannelsesplads.

  Erhvervslivet - du kommer til at møde ledere og medarbejdere, der giver dig et indtryk af dit kommende arbejdsliv.

  Det gode skoleliv, det gode 'studiemiljø', den gode klasse og det gode sammenhold

 • Når du vil søge ind

  Hvis du starter på en erhvervsuddannelse i august 2015 er der følgende adgangskrav:

  Hvis du går i 9. eller 10. klasse

  For at blive optaget skal du have 02 i gennemsnit i både dansk og matematik fra din afgangsprøve i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Derudover skal du være erklæret uddannelsesparat af din UU-vejleder fra grundskolen.

  Du skal søge om optagelse via optagelse.dk. Din UU-vejleder på skolen kan hjælpe dig, hvis du har brug for det.

  Hvis du ikke har 02 i gennemsnit i fagene dansk og matematik fra din afgangseksamen (eller fra en tilsvarende prøve), har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på Social og sundhedsskolen. Prøven afholdes i slutningen af juni måned. Kontakt skolen for at høre mere om tid og sted.

 • Efter grundforløb 1

  Efter grundforløb 1

  Efter grundforløb 1 vælger du din erhvervsuddannelsesretning og går igang med et grundforløb 2 indenfor den valgte retning.

  ill_efter_9-10kl

 • Thomas og Ida på GF

  Webbillede -thomas

  Thomas fortæller om grundforløbet

  Hør hvad Thomas har fået ud af at gå på Social- og Sundhedsskolen, og hvad han har lært.

  Webbillede -ida

  Ida fortæller om grundforløbet

  Ida har en drøm om at tage en uddannelse som jordemor. Hendes vej mod drømmen starter på Social- og Sundhedsskolen.