Omsorg, sundhed og pædagogik

Omsorg, sundhed og pædagogik
ERHVERVSUDDANNELSE FOR VOKSNE - EUV

Når du er over 25 år, kan du tage en SOSU eller PAU uddannelse på et voksenforløb.

Længden af dit uddannelsesforløb afhænger af den erfaring, du har i forvejen.

Er du over 25 år og vil i gang med en erhvervsuddannelse starter dit uddannelsesforløb fremover med en Realkompetencevurdering - RKV.

En RKV er en afklaring af de kompetencer, du har med dig - det kan være tidligere skolegang, arbejdserfaring og lignende.

På baggrund af din helt personlige RKV afklares, hvordan netop din uddannelsesvej frem mod en Social- og Sundhedsuddannelse eller en Pædagogisk AssistentUddannelse ser ud.

Realkompetencevurdering - sådan gør du:

Første fase er en afklaring af hvilken EUV gruppe du tilhører:

 • EUV 1 - for dig, der har mindst to års relevant erhvervserfaring som beskrevet i uddannelsesordningen.
  • Du skal gennemføre uddannelsesforløbet uden Grundforløb 2 og uden praktik

 

 •  EUV 2 - for dig, der har mindre end to års relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse.
  • Du skal gennemføre uddannelsesforløbet med en del af Grundforløb 2, en del af hovedforløbet og en del af praktikken

 

 • EUV 3 - for dig uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse.
  • Du skal gennemføre uddannelsesforløbet med hele Grundforløb 2, hovedforløbet og hele praktikken


Vil du i gang med en uddannelse hos os, sender du en ansøgning til GF2,

Ansøgningsskema til Grundforløb 2 - SOSU retning

Ansøgningsskema til Grundforløb 2 - PAU retning

vi vil på baggrund af din medsendte dokumentation på tidligere skolegang incl. eksamenspapirer samt dokumentation for relevant erhvervserfaring afklare, hvordan netop dit uddannelsesforløb vil blive.

Du vil evt. blive indkaldt til uddybende vejledning. 

Økonomi under uddannelsen

 • Har du en uddannelsesaftale får du elevløn.
 • Er du ikke i beskæftigelse afhænger dine økonomiske muligheder af hvilket EUV forløb du skal have:
  • EUV1 er SU-berettiget eller dagpengeberettiget som led i jobplan
  • EUV 2 og EUV3 er SU-berettiget til grundforløbet. For at komme videre på Social- og sundhedshjælperuddannelsen skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver og du får elevløn.

  
Mangler du eksamensbeviset?

Kan du ikke finde dit eksamensbevis, kan du tage kontakt til den skole, hvor du tog dine afsluttende prøver og få et erstatningsbevis - eller læse mere om dine muligheder for at få erstatningsbeviser her: Bestil-eksamensbevis

Kontakt skolen på 89124400 for yderligere oplysninger.