Integreret brobygning for 10. klasser - IB-forløb

Integreret brobygning for 10. klasser - IB-forløb
IB-forløb er specielle forløb, der strækker sig over længere tid og planlægges sammen med din hjemskole.

Det kan ses som et forforløb til grundforløbet. Da det strækker sig over en længere periode, har du mulighed for at arbejde mere i dybden med skolens fagområder: sundhed, omsorg og pædagogik. Du får et godt kendskab til læringsmiljøet og hverdagen på skolen, så du kan få en fornemmelse af, om du kunne forestille dig at vælge sosu som din skole efter folkeskolen.

For at gøre undervisningen så vedkommende og meningsfyldt som muligt, vil vi arbejde med kreative metoder som storyline og meddigtning. For at kunne leve sig ind i børns, ældres og udviklingshæmmedes livssituation må du have en teoretisk viden, som du kan spejle de enkelte personer i. Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i dokumentarfilm med mennesker fra den virkelige verden.

Vi bestræber os på at give dig et udbytterigt forløb, og forventer at du møder velforberedt, interesseret, motiveret og engageret op, og vil tage aktivt del i undervisningen. Vi forventer, at du har valgt netop dette IB-forløb, fordi Social- og Sundhedsskolens fagområde og uddannelser interesserer dig.