Brobygning for elever i 9. klasse

Brobygning for elever i 9. klasse
På dette brobygningsforløb vil vi forsøge at give dig et realistisk indtryk af de muligheder og udfordringer, du vil møde som elev på SOSU.

Du oplever hverdagen og læringsmiljøet på skolen og får en fornemmelse af et nyt og anderledes undervisningsindhold.

Måske har du allerede besøgt skolen under introduktionskurset i 8.klasse, men er endnu ikke helt afklaret med, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge efter folkeskolen. Du har her muligheden for at mærke, om skolen og uddannelsestilbuddet er noget for dig, eller om du skal gå andre veje.

En uddannelse på SOSU sigter mod et job, hvor du arbejder med mennesker. Det kan være både børn, ældre, udviklingshæmmede m.fl.

Undervisningen vil være tematisk opbygget. Dvs. at du en dag lærer om ældre, en anden dag om børn osv. Også emner som kommunikation, samarbejde, arbejdsmiljø, etik og moral vil blive berørt, da det er vigtige områder, når man arbejder med mennesker.