8.klasse - Introduktionskurser

8.klasse - Introduktionskurser
Formålet med introduktionskurser i 8. kl. er, at du bliver præsenteret for SOSU’s undervisning, opbygning og studiemiljø. Kurset vil forhåbentligt gøre dig mere afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse.

Det er dit første møde med en ungdomsuddannelse. Dine skoleerfaringer er udelukkende fra folkeskolen, og det er en ny og anderledes verden, der venter dig på en ungdomsuddannelse. Vi vil forsøge at give et godt billede af SOSU-skolen og dens uddannelser.

Du får en smagsprøve på at gå på SOSU. Hvad undervises der i og hvordan? Hvordan er det faglige niveau og de krav, der stilles?