Brobygning for elever i 10.klasse

Brobygning for elever i 10.klasse
Som 10. klasses elev står du overfor meget snart at skulle vælge, hvilken ungdomsuddannelse du vil tilmeldes.

På 10. klassetrin er brobygningen obligatorisk, og der kan vælges mellem 2- og 3-dages forløb.
Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du, hvis du vælger Social-og Sundhedsskolen skal interessere dig for SOSU's faglige område - sundhed, omsorg og pædagogik. Desuden forventes du at være aktiv i at give din mening til kende.

Når du uddanner sig til at arbejde med mennesker, vil du uundgåeligt også komme til at arbejde med dig selv - dine meninger, holdninger og evt. fordomme. I mødet med andre mennesker er det vigtigt at kunne agere professionelt og at udvise respekt og forståelse.

Undervisningen vil udfordre dig i din forforståelse af dig selv og dine medmennesker. Altså vil du både blive klogere på dig selv og på det at arbejde med mennesker.

Har du valgt et 2-dages forløb vil du have typisk have en børnedag og en ældredag. Har du valgt 3 dage vil der også være en kommunikations-/samarbejdsdag.