Unge på kanten

Unge på kanten
Projekt 'Unge på kanten' skal skabe individuelle og fleksible grundforløb

Kort om projektet

Unge på kanten er et kompetence- og praksisudviklende aktionsforskningsprojekt, der skal udvikle kvaliteten af grundforløbet ved at øge og forbedre differentieringstilbud og differentieringsprakssiser. Dette sker gennem opkvalificering af lærerkræfter og udvikling af værktøjer og undervisningsdesigns.

Målet med projektet er at skabe et rummeligt, fleksibelt og aktivt differentierende grundforløb med plads til alle elevgrupper.

Deltagere

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Randers Social- og Sundhedsskole (projektansvarlig)

Institut for Psykologi og Kommunikation, Aalborg Universitet

Bevilling

Region Midtjylland

Status

Projektet forløb i perioden august 2011 til juni 2013. Projektet er nu afsluttet og danner udgangspunkt for de deltagende skolers differentieringspraksis på grundforløbet.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Julie Kordovsky, e-mail jko@sosu-stv.dk