Studiestartsnetværk

Studiestartsnetværk
For dig med barn eller børn.
Et mødested for dig og andre unge forældre under 30 år, der går i gang med uddannelse.

Læs mere i denne folder.

Mere information og tilmelding
Du kan få mere at vide om netværket og tilmelde dig hos tovholderne:

Bl.a.

Dorthe Halborg Kjeldgaard, UU-Skive
tlf,: 5152 6806
mai: dohk@skivekommune.dk

på Social- og sundhedsskolen STV:

Gry Ingeslev
tlf.: 205803881
mail: gfi@sosu-stv.dk