Sosu Forum

Sosu Forum
Projektets fokus er at skabe klasserum, hvor innovation er en naturlig og integreret del af elevernes hverdag

KORT OM PROJEKTET

Med dette projekt ønsker vi at indføre innovation i sosu-klasserummet på en måde, som har relevans for det arbejdsliv sosu'erne skal kunne nytænke.

Innovation inden for sosu-området er ikke på samme måde som på andre erhvervsuddannelser knyttet tæt til et produktionsfelt i erhvervslivet.  Forumteatermetoden udgør et kvalificeret bud på et didaktisk værktøj, der kan hjælpe underviseren på sosu med at styre innovative processer i klasserummet og dermed træne sosu-eleverne i at arbejde innovativt allerede i deres skoletid.

Det er derfor særligt relevant at afprøve og udvikle Forummetoden, da metoden med sin demokratiske og dialogiske form for det første er fællesskabsdannende og engagerende og for det andet udgør en afvisning af de lette løsninger samt en insisteren på et fokus på at begribe og lære at navigere i komplekse situationer og interaktioner.

DELTAGERE

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, SOSU Nord og SOSU Herning.

BEVILLING

Projektet SosuForum er støttet af FoU-midler under Undervisningsministeriet.

STATUS

Projektet forløb i perioden januar 2012 til juni 2013. Projektet er nu afsluttet, og på de tre deltagende skoler bruges Forummetoden nu aktivt som en del af den innovative praksis.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt projektleder Julie Kordovsky, e-mail jko@sosu-stv.dk