Skankomp

Skankomp
Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk er et partnerskab med danske, svenske og norske deltagere.

Kort om projektet

Skandinavisk Kompetenceudvikling har som mål, at uddannelsesinstitutionernes evne til at sætte sig ind i virksomhedernes behov for efteruddannelse af medarbejdere skal styrkes og samtidigt gøre virksomhederne bedre til at arbejde strategisk med kompetenceudvikling.

Deltagere

Der er i projektet et stort partnerskab med 39 partnere fra Danmark, Norge og Sverige. Gennem udveksling af erfaringer bliver der skabt et grundlag for fælles metodeudvikling, for udviklingen af fælles strategier og fælles aktiviteter, som skal implementeres på voksenuddannelsesinstitutioner i Kattegat/Skagerrak-regionen.

Se de 38 partnere i projektet her.

Projektperiode

2010 - 2013