Læringsstile

Læringsstile
Læringsstile startede som et projekt i 2007, og nu er det en aktiv og fast del af skolens pædagogiske grundlag.

kort om projetet

Al pædagogisk tilrettelæggelse bør tage sit udgangspunkt i en bestræbelse på at skabe god og meningsfuld undervisning, der bygger på livsglæde og de individuelle styrker for på den måde at skabe de bedste muligheder for succes for den enkelte og for fællesskabet.

En væsentlig forudsætning for at dette kan lykkes er et læringssyn, der bygger på anerkendelse af elevens interesser og styrker. Al pædagogisk arbejde kommer derfor til at hvile på en værdi, som bygger på tydelig anerkendelse af elevernes forskellige interesser og stærke sider. Det gælder med andre ord om at give eleven den bedste støtte til at blive selvaktiv i sin læring.

På den baggrund blev projektet omkring læringsstile skabt i et samarbejde mellem SOSU Nord og Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg for at at skabe optimale læringsmiljøer med følgende tre elementer:

  • Oplevelsen af at have det rart
  • Oplevelsen af at være engageret
  • Oplevelsen af at høre til og betyde noget

Derfor blev alle medarbejdere uddannet i anvendelsen af læringsstilsmetoden.

Deltagere

SOSU Nord og Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg.

Bevilling

Region Midt og Region Nord 

Status

Projektet forløb i perioden november 2007 til december 2008. Projektet er nu afsluttet og overgået til fast indsats og udviklingspunkt hos Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg.

Det betyder, at vi nu arbejder efter principper hentet fra Dunn og Dunns læringsstilsteori. Der bliver lagt vægt på, at alle medarbejdere er introduceret til teorien, så de har mulighed for at anvende og udvikle materialet til gavn for elevernes læring.

Læringsstile bliver også brugt i kombination med andre teorier f. eks Cooperativ learning og Krop i læring. Desuden arbejder vi med at skabe fysiske rammer både ude og inde, der tilgodeser elevernes forskellige læringsstile.

Vil du vide mere?

Kontakt uddannelsesansvarlig Dorte M. Søgaard, e-mail dms@sosu-stv.dk