Læring og elevinddragelse

Læring og elevinddragelse
Projektets fokus er at skabe gode læringsmiljøer ved aktiv inddragelse af eleverne.

KORT OM PROJEKTET

Med projektet vil Social- og Sundhedsskolen STV, Thisted afdelingen skabe gode læringsmiljøer (en uddannelseskultur) ved aktiv inddragelse af eleverne. Skolen ønsker at udvikle en model for, hvordan der skabes konkrete læringsforløb, hvor eleven inddrages som aktiv i egen læring. Modellen udvikles så undervisnings-/læringsforløb tænkes ind i forhold til både Grundforløb, Hjælper- og Assistentuddannelsen og med blik for den voksende elevbredde og spredning i forhold til elevernes faglige niveauer.

I projektdesignet vil der både være tale omuddannelse af skolens undervisere inden for teorierne om synlig læring og simulation som pædagogisk metode samt udvikling og afprøvning af tilrettelagte læringsforløb for eleverne. Derved understøtter projektet Regionsrådets og Vækstforum Nordjyllands fokus på nordjysk kompetenceudvikling, hvor også 95% målsætningen er et særligt fokusområde.

DELTAGERE

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, Thisted afdelingen.

BEVILLING

Projektet er støttet af Region Nordjylland, Regionrådets Uddannelsespulje og fortsætter indtil oktober 2017.

VIL DU VIDE MERE?

Du kan få flere oplysninger om projektet ved at kontakte Gitte B Jensen: gj@sosu-stv.dk