Krop i læring

Krop i læring
Krop i Læring startede som et projekt i 2009, og nu er det en aktiv og fast del af skolens pædagogiske grundlag.

kort om projektet

Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og implementere en model for en flerfaglig og tværfaglig undervisning inden for området aktiv velvære/sundhedsfremme med det sigte at styrke elevens sundhedsmæssige kompetence, dels i forhold til egen sundhedstilstand, dels i forhold til at motivere og rådgive brugere til sundhedsfremmende aktiviteter i jobbet som sosu-medarbejder.

Derudover har projektet til formål at reducere frafaldet fra uddannelserne og at bidrage til at forebygge arbejdsbetinget nedslidning, skader og for tidlig fratræden fra jobområdet.

Deltagere

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Bevilling

Region Midtjylland

Status

Projektet forløb i perioden januar 2009 til december 2010. Projektet er afsluttet og overgået til fast indsats og udviklingspunkt på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg.

Det betyder, at vi på skolen bevæger os - også i fag og timer, som ikke nødvendigvis er bevægelsesfag. Det gør vi af flere grunde. Primært af tre hovedårsager:

  • Motivation - en vågen og aktiv krop har skærpet opmærksomhed - på dig selv, dine omgivelser og det stof der skal arbejdes med.
  • Læring - vi skaber fysiske og praktisk erfaringer, som eleverne kan relatere til de temaer og emner der undervises i. Vi er opmærksomme på at eleven ikke kun forholder sig kognitivt til ny teori - men forholder sig til teorien med både personlige, sociale og emotionelle tilgange.
  • Relationer - skabes når vi handler og bevæger os sammen. Vi arbejder bevidst med aktiviteter, som træner elevens evne til at indgå og danne mange forskellige relationer. Eleven udfordres på de kompetencer, hvor der skal aflæses og fornemmes, hvilket er en væsentlig del af udviklingen af de personlige kompetencer i uddannelsesforløbet.

Derudover arbejder skolen med at gøre møder, fagdage og pædagogiske dage aktive og fysiske for også at øge medarbejderens oplevelse af motivation, læring og relationer på arbejdspladsen.

Vil du vide mere?

Kontakt underviser Hanne Feierskov, e-mail hanne.fejerskov@skolekom.dk