Helhedsorienteret grundforløb for tosprogede

Helhedsorienteret grundforløb for tosprogede
I projektet udvikles og afprøves et forløb målrettet tosprogede på grundforløbet

Kort om projektet

Projektets titel er 'Helhedsorienteret grundforløb for tosprogede med særligt tilrettelagt indgangsmodul' og retter sig mod de tosprogede, der oplever vanskeligheder ved at gennemføre grundforløbet på grund af deres sproglige niveau og studiefærdigheder.

Projektet søger fra start at højne deltagernes sproglige og studiemæssige kompetencer gennem et 10 ugers intensivt og målrettet indgangsmodul 1.

På modul 2 og 3, som er ordinære grundforløbsmoduler, vil der være 12 ugers sprog- og studiestøtte for de tosprogede elever, samt udvidede tilbud om kontaktlærersamtaler, social og psykologisk rådgivning og mentorordning. Modul 2 og 3 foregår sammen med danske elever.

Deltagere

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg
Sprogcenter Skive

Bevilling

Social-, børne- og integrationsministeriet

Status

Projektet forløb i perioden september 2011 til februar 2013 og er nu afsluttet. Projektets fund udgør et vigtigt afsæt for skolens fremtidige arbejde med udviklingen af tilbud til tosprogede.

Vil du vide mere?

Kontakt projektkoordinator Marianne Warburg, e-mail mw@sosu-stv.dk eller projektleder Julie Kordovsky, e-mail jko@sosu-stv.dk.