Fra problemer til mirakler

Fra problemer til mirakler
Skive-uddannelsen - en anden vej til et godt liv

Kort om projektet

Social- og sundhedsskolen deltager i projektet, der har unge mellem 15 og 19 år som målgruppe. Projektet skal skabe en form, der gør det muligt for unge med lavt selvværd og uden uddannelse og job at få en uddannelse, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet. 

Der skal opbygges en mulighed for helt individuelle uddannelser - en portfolio for den enkelte, som indeholder netop det den unge magter. Det er måske ikke en "rigtig" uddannelse, men det kan være nok til et job eller måske til troen på, at man kan gøre mere. Der vil blive udviklet metoder til at møde disse unge - hos uddannelsesaktørerne og hos det lokale erhvervsliv - for at skabe forandring hos den enkelte unge.

Projektet har tre faser, som gennemføres sideløbende:

  • Forskning - viden om de unge i målgruppen
  • Udvikling af de unge og udvikling af metoder til at udvikle de unge
  • Udførelse - igangsætning.

Psykologcentret i Skive er tilknyttet i forbindelse med undervisning af undervisere, sagsbehandlere og UU-vejledere i KRAP - Kognitiv Ressourceorienteret Anerkendende Pædagogik. Derudover har de forestået individuelle samtaler med enkelte elever samt supervision.

Deltagere

Projektet bliver gennemført i samarbejde mellem 10'eren i Skive, Ungdomsskolen i Skive, Produktionshøjskolen Marienlyst, Skive Kommune, UU Skive, Skive Handelsskole, Skive Teknisk Skole, Social- og Sundhedsskolen STV.

Bevilling

Region Midtjylland

Status

Projektet forløber i perioden august 2011 til og med juni 2014. KRAP er nu blevet implementeret i et fælles sprog, der anvendes i mødet med de unge mennesker. Grundforløbseleverne mellem 15 og 19 år, som afbryder deres uddannelse, får på social- og sundhedsskolen en portfolie i form af en udtalelse om styrkesider som afsæt til den unges videre uddannelsesforløb.

Vil du vide mere?

Kontakt koordinator Tine Munch Søndergaard, e-mail tms@sosu-stv.dk