Entreprenørskab på de Nordjyske Ungdomsuddannelser

Entreprenørskab på de Nordjyske Ungdomsuddannelser
Projektets overordnede formål er at ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland bliver et vækstlag for udvikling af Entreprenørielle kompetencer hos deres elever og studerende.

KORT OM PROJEKTET

16 ungdomsuddannelsesinstitutioner er gået sammen om at arbejde målrettet med følgende aktiviteter:

-         Etablering af vækstmiljøer for entreprenørskab på den enkelte institution

-         Udpegning og uddannelse af mindst 2 entreprenørskabsagenter pr. skole

-         Fase 1i etablering af fysiske incubatorhuse i Hjørring, Thisted og Aalborg

-         Igangsætning af aktiviteter på skolerne og i de 3 incubatorhuse.

-         Udvikling af netværksaktiviteter i 4 netværk, for regionens elever og studerende.

-         Udvikling af entreprenørskabsbarometer og en decideret strategi på området på hver institution.

Planen er at projektet suppleres af et socialfondsprojekt I 2016, som bl.a. kan sikre videre forankring af incubatormiljøerne.

DELTAGERE

Der arbejdes I 4 netværk. I projektet deltager både erhvervsskoler (tekniske, merkantile og SOSU), almene- og erhvervsgymnasier, VUC og HF. I netværket sidder Væksthus Nordjylland, Fonden for Entreprenørskab, AAU, UCN samt de tre kommuner der får et incubatorhus.

BEVILLING

Projektet er støttet af Region Nordjylland, Regionrådets Uddannelsespulje

VIL DU VIDE MERE?

Du kan få flere oplysninger om SOSU-STV´s virke i projektet ved at kontakte Gry Fejerskov Ingeslev: gfi@sosu-stv.dk